Werkzaamheden Oosterparkweg Noord

Op dit moment vinden er werkzaamheden plaats zoals het verwijderen van groen en bomen in de buurt van de Oeverzeggeweg. Deze werkzaamheden vinden plaats om ruimte te maken voor de aanleg van de Oosterparkwerg Noord. Dat is de weg die straks vanaf de noordelijke ingang van De Draai bij de rotonde aan de Oosttangent rechtuit van west naar oost gaat lopen naar het Oosterpark.

De Oosterparkweg Noord kon niet worden aangelegd zolang als er nog cliënten van Esdégé-Reigersdaal in de gebouwen de Boet en de Til woonden op het terrein van Reigersdaal. Nu er steeds meer cliënten van Esdégé-Reigersdaal verhuizen naar hun nieuwe woonprojecten is dat wel het geval. De Boet is inmiddels gesloopt en ook de sloop van De Til is in voorbereiding. Vandaar dat de aanleg van de Oosterparkweg Noord nu wordt voorbereid.

Met de aanleg van de Oosterparkweg Noord wordt het Akkerwindepad omgevormd tot fietspad zoals altijd bedoeld is.