Prettig en helder schrijven

Algemene tips

 • Schrijf korte zinnen met een maximale lengte van 15 woorden.
 • Wissel kortere en langere zinnen met elkaar af voor een fijn leesritme.
 • Gebruik opsommingen. 
 • Schrijf actief:
  • We bellen u (en niet ‘we zullen u bellen’)
  • U belde mij (en niet ‘u heeft mij gebeld’)
 • Om te vermijden:
  • Afkortingen
  • Jargon
  • Ouderwets taalgebruik
 • Geef het verband aan tussen je zinnen:    
  • De reden hiervan is dat … 
  • Hierdoor … 
  • Namelijk …
    

Klantgericht schrijven

Zet de lezer centraal door zoveel mogelijk u-gericht te schrijven

 • U ontving van ons ..
 • U leest in deze brief over ..
 • U hebt recht op ..

Wissel ‘u’, ‘ik’ en ‘wij’ af

De hele brief in u-vorm schrijven kan natuurlijk niet. Wissel gerust af. 

Gebruik ‘wij’ voor acties van de gemeente:
Wij nemen een besluit op ..

Gebruik ‘ik’ voor eigen acties:
Ik nodig u graag uit voor de informatiebijeenkomst.

Wees concreet en compleet

Wees zo volledig en concreet mogelijk. Voeg bijvoorbeeld zinnen toe als:

Stuurt u het antwoordformulier voor 12 september naar ons terug. Het adres is: ..

Gebruik altijd concrete data en niet bijvoorbeeld ‘over 2 weken’. 

Schrijf klantgericht

Ga uit van mogelijkheden en bied extra service als dat kan.

Als u het aanvraagformulier aan ons terugstuurt, maken wij uw inschrijving snel voor u in orde.

Stel je op als adviseur:

 • Ik adviseer u de folder goed te lezen. Zo weet u wat u kunt verwachten.
 • Door u snel in te schrijven voorkomt u...

Schrijf toegankelijk

Gebruik zoveel mogelijk eenvoudig Nederlands op B1-niveau. 80% van de Nederlanders begrijpt een tekst die geschreven is op taalniveau B1.

Een tekst op taalniveau B1 heeft:

 • een duidelijke structuur
 • korte zinnen
 • begrijpelijke woorden

Duidelijke structuur

Begin dus met de allerbelangrijkste boodschap. Zo heeft de inwoner direct duidelijkheid. Bedenk altijd goed welke informatie belangrijk is voor de lezer. Soms is informatie namelijk vooral voor onszelf van belang. Laat zulke informatie weg uit je berichten. Ze maken je teksten namelijk onnodig lang. En lange teksten passen niet bij taalniveau B1.

Korte zinnen

Een zin van maximaal 15 woorden is goed te begrijpen. Het is niet erg als een zin een keer wat langer is. Het is wel handig als een langere zin wordt gevolgd door een korte zin. Dat leest prettiger.

Begrijpelijke woorden

Vermijd vaktaal en moeilijke woorden. Twijfel je of een woord past bij taalniveau B1? Doe dan een check op ishetb1.nl. Op deze site vind je ook synoniemen voor lastige woorden.