Fase 2 Stationsgebied

Overige ontwikkelingen Masterplan Stationsgebied

Naast de lopende deelprojecten, kunt u over nog meer ontwikkelingen lezen in het Masterplan Stationsgebied Dijk en Waard (pdf, 45 MB). Het gebied wordt helemaal getransformeerd. En dit gebeurt stap voor stap. Hierbij worden onderdelen, zoals het station, langzamerhand vernieuwd. Ook zal de omgeving in 2023 worden betrokken bij deze transformatie. 

30 km-zone en parkeerverbod

Langs de doorgaande wegen Gildestraat, Handelstraat, Industriestraat en Stationsweg tussen de N242 en het spoor komt een 30km-zone. Dit past in de transformatie van dit gebied naar een woongebied. (Publicatie Ontwerp verkeersbesluit begin februari 2023.)

Stadshart aansluiting

Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuwe inrichting van de openbare ruimte bij het Stadshart dichtbij het gemeentehuis. Dit gebeurt rond de ingang van de Stadsplein garage, het gemeentehuis en het Stadsplein. Er komt bijvoorbeeld een groene, recreatieve wandelroute. Daarnaast wordt de Zuidtangent aangepast. De volgende stappen zijn nog niet helemaal duidelijk. Dit hangt af van de ontwikkeling van het woningbouwproject "Woodstone" langs de Westtangent.

Nieuw station en omgeving, ov-knooppunt

Vanaf 2026 zijn de spooronderdoorgang en de wandelroute klaar. Hierna kunnen de volgende stappen worden gemaakt. Dan kunt u goed zien hoe het totaalplaatje eruitziet.

Het ov-knooppunt en NS-station zijn belangrijk in deze transformatie. Hierin werkt de gemeente samen met de provincie Noord-Holland, ProRail en NS Stations. Ontwerpbureau De Zwarte Hond en ingenieursbureau Arcadis werken aan een aantal ontwikkelmodellen voor het ov-knooppunt. Hoe ziet het station er in de toekomst uit? Allerlei functies, zoals fietsenstallingen, P+R, perronopgangen en een fiets- en wandeltunnel op de Stationsweg hebben hierin een plek. Ook is er aandacht voor de openbare ruimte rondom het station, zoals groen, bomen en ontmoetingsplekken.

Hieronder kunt u bekijken hoe de verschillende puzzelstukjes van het Masterplan in elkaar passen.