Klimaatrobuuste polder

In de vernieuwing van het stationsgebied van Dijk en Waard speelt water de hoofdrol. Door de geplande spooronderdoorgang Zuidtangent wordt de Westertocht onderbroken. Daarom moet er een toekomstbestendige oplossing worden gevonden voor de aan- en afvoer van water. Hiervoor werken de gemeente en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) samen.

Watersysteem aanpassingen 

Om de spooronderdoorgang mogelijk te maken, worden voorbereidingen getroffen aan het watersysteem in het Stationskwartier. Al het water in de polder Heerhugowaard wordt nu afgevoerd door het gemaal aan de Huygendijk. De spooronderdoorgang doorkruist straks een belangrijke sloot, de Westertocht, die zorgt voor de afvoer van water naar de Huygendijk. Om in de nieuwe situatie het gebied droog te houden, is een tweede gemaal nodig. Deze is in aanbouw langs de N242/N194 en heet ‘De Waardse Dijk’. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) voert deze werkzaamheden namens gemeente Dijk en Waard uit. Op de projectpagina van het HHNK leest u hier meer over.

Nieuwe situatie

De nieuwe situatie ziet er dan zo uit: het water stroomt ten noorden van de Zuidtangent richting het gemaal op de Zandhorst (N242/N194) en ten zuiden van de Zuidtangent richting het gemaal aan de Huygendijk. De polder is opgedeeld in compartimenten waarbij eventueel meer water vast gehouden wordt bij droogte en meer water afgevoerd kan worden bij hevige regenval. Het nieuwe gemaal helpt om flexibel te zijn bij klimaatverandering èn is bovendien nodig om de spooronderdoorgang in de Zuidtangent mogelijk te maken. Wilt u weten hoe dit precies werkt? Lees verder op Klimaatrobuuste polder.

Klaar voor de toekomst

Gemeente Dijk en Waard en HHNK willen op deze manier een toekomstbestendige waterhuishouding voor de polder Heerhugowaard realiseren. Om hierop voorbereid te zijn, wordt de polder ‘klimaatrobuust’ gemaakt. De polder Heerhugowaard is onderdeel van het grotere beheergebied van het HHNK waarbij het watersysteem in zijn geheel samenwerkt om water af te voeren en vast te houden. Naast een nieuw gemaal worden sloten slim gekoppeld en komen er wadi’s in de wijk. Wadi’s zijn dalletjes in het gras waarin regenwater opgevangen wordt. Zo is er in de komende jaren ruimte voor wonen, landbouw en recreatie.

Het project Klimaatrobuuste polder wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Holland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in het kader van klimaatadaptatie.

Nieuw gemaal

Er komt een nieuw gemaal met de naam ‘Waardse Dijk’ aan de N242, ter hoogte van de N194 (Westfrisiaweg) op bedrijventerrein Zandhorst. Dit is nodig om vernieuwing in het watersysteem mogelijk te maken.

Waar

Het gemaal komt op bedrijventerrein Zandhorst in Heerhugowaard, op de hoek van de N242 (Westerweg) en de N194 (Westfrisiaweg).

Wie

Gemeente Dijk en Waard werkt samen met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) om de polder Heerhugowaard klimaatrobuust in te richten. Aannemer Gebr. Beentjes uit Uitgeest voert de werkzaamheden uit.

Wanneer

Om de spooronderdoorgang aan de Zuidtangent aan te leggen, is het noodzakelijk om de polder opnieuw in te richten. Het nieuwe gemaal moet daarom klaar zijn voordat de werkzaamheden aan de spooronderdoorgang beginnen.

Dit is de planning:

  • Begin maart 2023: Start uitvoering aanleg gemaal
  • Eind oktober 2023: Testen nieuwe gemaal
  • November 2023: Oplevering nieuwe gemaal

Werkzaamheden en hinder

Er komt een transformatorstation om stroom te leveren voor het gemaal.

Om het water in de hoger gelegen vaart te krijgen leggen we 2 persleidingen van ongeveer 100 meter lang aan, voor elke pomp 1. Deze leidingen lopen onder de Provincialeweg N242 (Westerweg) door. 

De uitstroomvoorziening is in dezelfde bouwstijl als het gemaal. Deze komt op de dijk van het kanaal Alkmaar Omval-Kolhorn. Er wordt een rustplek gebouwd rondom de uitstroomvoorziening voor mensen die langs wandelen of fietsen.

Het fietspad langs de N242 is tijdens de werkzaamheden afgesloten. U kunt fietsen (of lopen) via de aangegeven omleidingsroute.