Klimaatrobuuste polder

In de vernieuwing van het stationsgebied van Dijk en Waard speelt water de hoofdrol. Door de geplande spooronderdoorgang Zuidtangent wordt de Westertocht onderbroken. Daarom moet er een toekomstbestendige oplossing worden gevonden voor de aan- en afvoer van water. Hiervoor werken de gemeente en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) samen.

Nieuw gemaal

Er komt een nieuw gemaal met de naam ‘Waardse Dijk’ aan de N242, ter hoogte van de N194 (Westfrisiaweg) op bedrijventerrein Zandhorst. Dit is nodig om vernieuwing in het watersysteem mogelijk te maken. Ook komt er een oost-westverbinding in de waterstructuur in Heerhugowaard om de polder voor de toekomst klimaatbestendig te maken. Verder worden er enkele kleinere aanpassingen gedaan aan het watersysteem in de polder.

Waar

Het gemaal komt op bedrijventerrein Zandhorst in Heerhugowaard, op de hoek van de N242 (Westerweg) en de N194 (Westfrisiaweg).

Wie

Gemeente Dijk en Waard werkt samen met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) om de polder Heerhugowaard klimaatrobuust in te richten. Aannemer Gebr. Beentjes uit Uitgeest voert de werkzaamheden uit.

Wanneer

Om de spooronderdoorgang aan de Zuidtangent aan te leggen, is het noodzakelijk om de polder opnieuw in te richten. Het nieuwe gemaal moet daarom klaar zijn voordat de werkzaamheden aan de spooronderdoorgang beginnen.

Dit is de planning:

  • Begin maart 2023: Start uitvoering aanleg gemaal
  • Eind oktober 2023: Testen nieuwe gemaal
  • November 2023: Oplevering nieuwe gemaal

Werkzaamheden en hinder

Er komt een transformatorstation om stroom te leveren voor het gemaal.

Om het water in de hoger gelegen vaart te krijgen leggen we 2 persleidingen van ongeveer 100 meter lang aan, voor elke pomp 1. Deze leidingen lopen onder de Provincialeweg N242 (Westerweg) door. 

De uitstroomvoorziening is in dezelfde bouwstijl als het gemaal. Deze komt op de dijk van het kanaal Alkmaar Omval-Kolhorn. Er wordt een rustplek gebouwd rondom de uitstroomvoorziening voor mensen die langs wandelen of fietsen.

Het fietspad langs de N242 is tijdens de werkzaamheden afgesloten. U kunt fietsen (of lopen) via de aangegeven omleidingsroute.

Water geen hindernis meer

Door de aanpassing wordt een belangrijke randvoorwaarde voor de aanleg van de spooronderdoorgang in het Stationsgebied gerealiseerd. Het water ten noorden van de toekomstige spooronderdoorgang stroomt noordwaarts naar het nieuw te realiseren gemaal. En ten zuiden richting het gemaal Huygendijk. Deze hindernis voor de bouw van de spooronderdoorgang is hiermee weggenomen. Bovendien ontstaat hierdoor ruimte voor de hoofdwegenstructuur en mogelijk toekomstige (vastgoed)ontwikkelingen in het Stationsgebied.

Klaar voor de toekomst

Gemeente Dijk en Waard en HHNK willen op deze manier een toekomstbestendige waterhuishouding voor de polder Heerhugowaard realiseren. Wilt u weten hoe dit precies werkt? Lees verder.

Watersysteem aanpassingen 

Om de spooronderdoorgang mogelijk te maken, worden voorbereidingen getroffen aan het watersysteem in het Stationsgebied. Al het water in de polder Heerhugowaard wordt nu afgevoerd door het gemaal aan de Huygendijk. Om in de nieuwe situatie het gebied droog te houden, is een tweede gemaal nodig. Dit wordt in het voorjaar van 2023 aangelegd langs de N242/N194. Tevens worden diverse watergangen, bruggen en duikers aangepast rondom het Stationsgebied. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) voert deze werkzaamheden namens gemeente Dijk en Waard uit. Op de projectpagina van het HHNK leest u hier meer over.