Klimaatrobuuste polder

In de vernieuwing van het stationsgebied van Dijk en Waard speelt water de hoofdrol. Door de geplande spooronderdoorgang Zuidtangent wordt de Westertocht onderbroken. Daarom moet er een toekomstbestendige oplossing worden gevonden voor de aan- en afvoer van water. Hiervoor werken de gemeente en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) samen.

Nieuw gemaal

Er komt een nieuw gemaal met de naam ‘Waardse Dijk’ aan de N242, ter hoogte van de N194 (Westfrisiaweg) op bedrijventerrein Zandhorst. Dit is nodig om vernieuwing in het watersysteem mogelijk te maken. Ook komt er een oost-westverbinding in de waterstructuur in Heerhugowaard om de polder voor de toekomst klimaatbestendig te maken. Verder worden er enkele kleinere aanpassingen gedaan aan het watersysteem in de polder.

Water geen hindernis meer

Door de aanpassing wordt een belangrijke randvoorwaarde voor de aanleg van de spooronderdoorgang in het Stationsgebied gerealiseerd. Het water ten noorden van de toekomstige spooronderdoorgang stroomt noordwaarts naar het nieuw te realiseren gemaal. En ten zuiden richting het gemaal Huygendijk. Deze hindernis voor de bouw van de spooronderdoorgang is hiermee weggenomen. Bovendien ontstaat hierdoor ruimte voor de hoofdwegenstructuur en mogelijk toekomstige (vastgoed)ontwikkelingen in het Stationsgebied.

Klaar voor de toekomst

Gemeente Dijk en Waard en HHNK willen op deze manier een toekomstbestendige waterhuishouding voor de polder Heerhugowaard realiseren. Wilt u weten hoe dit precies werkt? Lees verder.

Watersysteem aanpassingen 

Om de spooronderdoorgang mogelijk te maken, worden voorbereidingen getroffen aan het watersysteem in het Stationsgebied. Al het water in de polder Heerhugowaard wordt nu afgevoerd door het gemaal aan de Huygendijk. Om in de nieuwe situatie het gebied droog te houden, is een tweede gemaal nodig. Dit wordt in het voorjaar van 2023 aangelegd langs de N242/N194. Tevens worden diverse watergangen, bruggen en duikers aangepast rondom het Stationsgebied. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) voert deze werkzaamheden namens gemeente Dijk en Waard uit. Op de projectpagina van het HHNK leest u hier meer over.