Voorbereidingen aanleg spooronderdoorgang

De gemeente doet er alles aan om de overlast tijdens werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. We stemmen groot onderhoud en nieuwe investeringen aan doorgaande wegen in Dijk en Waard nu al af op het te verwachten grote werk rondom de spooronderdoorgang Zuidtangent. Zo blijft Dijk en Waard goed bereikbaar.

Herinrichting Zuidtangent

  • In de zomer van 2023 wordt het eerste deel van de Zuidtangent van Parelhof tot Stationsplein gereconstrueerd (zie kaartje deel 1)

Het kruispunt Zuidtangent/Westtangent krijgt meer doorrijcapaciteit. Om ervoor te zorgen dat al het verkeer omgeleid kan worden als de Zuidtangent afgesloten is. En voor een betere verkeerssituatie als de spooronderdoorgang klaar is. Tijdens de werkzaamheden aan het eerste deel gaat het verkeer via de Westtangent en de Westerweg. De werkzaamheden van deel 1 duren ongeveer vijf maanden, voornamelijk zomermaanden, en worden in delen uitgevoerd. Hierdoor blijft het kruispunt zoveel mogelijk toegankelijk en daarmee de omliggende woningen, bedrijven en winkels.

Spooronderdoorgang Zuidtangent

  • De spooronderdoorgang en de kruispunten met de Industriestraat/Gildestraat en het Stationsplein worden vanaf de zomer 2024 tot eind 2025 aangepast (zie kaartje deel 2)

De afsluiting van de spooroverweg Zuidtangent duurt ongeveer 20 maanden. Het afsluiten van zo’n verkeersader heeft een grote impact op de bereikbaarheid van het gebied er omheen. Er wordt een spooronderdoorgang gebouwd. Het verkeer vanaf de Zuidtangent van/naar de Industriestaat of Gildestraat maakt in de eindsituatie gebruik van een bypass over de spoortunnel. Dat betekent dat er ook een weg over de tunnel parallel aan het spoor aangelegd wordt. Dit zorgt voor een veel veiligere situatie.

Watersysteem aanpassingen

Om de spooronderdoorgang mogelijk te maken, worden voorbereidingen getroffen aan het watersysteem in het Stationsgebied. Al het water in de polder Heerhugowaard wordt nu afgevoerd door het gemaal aan de Huygendijk. Om in de nieuwe situatie het gebied droog te houden, is een tweede gemaal nodig. Dit wordt in het voorjaar van 2023 aangelegd langs de N242/N194. Tevens worden diverse watergangen, bruggen en duikers aangepast rondom het Stationsgebied. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) voert deze werkzaamheden namens gemeente Dijk en Waard uit. Op de projectpagina van het HHNK leest u hier meer over.

Van drie naar twee sporen

Daarnaast wordt in het voorjaar van 2023 het treinspoor aangepast van drie naar twee sporen. Deze extra treinrails tussen de Zuidtangent en de Vork is niet meer nodig en levert voordelen op bij de aanpassingen in de infrastructuur. In opdracht van gemeente Dijk en Waard bereidt ProRail deze werkzaamheden voor. Op de projectwebsite van ProRail leest u hier meer over.