Nieuwe subsidieronde voor ideeën feestelijke aftrap Dijk en Waard

Op 1 januari 2022 is gemeente Dijk en Waard een feit, en dat vieren we. Iedereen over meedenken over hoe we dat doen. Alle inwoners, bedrijven, verenigingen, stichtingen en andere organisaties uit de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard zijn opnieuw welkom om ideeën in te dienen. Ideeën voor een feestelijke activiteit, om de start van de nieuwe fusiegemeente te vieren.

Alle sportieve, culturele en sociale ideeën worden verwelkomd. Te denken valt bijvoorbeeld aan een gezamenlijk toernooi, een dansfeest, een ontmoetingsbankje of een korenlint. De belangrijkste voorwaarden zijn dat de activiteit bedoeld is en toegankelijk is voor alle toekomstige inwoners van Dijk en Waard en dat de activiteit zorgt voor meer sociale verbinding.

Hoogte subsidie

De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal deelnemers dat mee kan doen aan de activiteit. Als het totaal aangevraagde subsidiebedrag groter is dan het bedrag dat in het fonds zit, wordt de subsidie naar rato uitgekeerd.

Aantal deelnemers Subsidie
Maximaal 20 deelnemers Maximaal 1.000 euro
21 tot 50 deelnemers Maximaal 2.500 euro
51 tot 100 deelnemers Maximaal 5.000 euro
100 deelnemers of meer Maximaal 10.000 euro

Activiteiten in 2021

Eerder dit jaar was het mogelijk om ideeën in te dienen voor een activiteit in 2021. Er zijn toen 35 inzendingen binnengekomen, waarvan er 30 recht hadden op subsidie. De ideeën waren zeer uiteenlopend en boden elk wat wils: van levende standbeelden tot een podiumtoer en van een bakwedstrijd tot een fietstocht. Op samenwerkendijkenwaard.nl vindt u een overzicht van alle ideeën die in 2021 voor subsidie in aanmerking kwamen.

Aanvraag indienen

Iedereen is van harte uitgenodigd een idee in te dienen en subsidie aan te vragen. De aanvraag moet uiterlijk 25 november 2021 binnen zijn. Aanvragers ontvangen voor het einde van het jaar een bericht van de gemeente of de subsidie wordt toegekend. De aanvraag kan ingediend worden op samenwerkendijkenwaard.nl. Op deze website staan ook alle voorwaarden waaraan het plan moet voldoen.