Stadshart Noord wordt ‘woonrijp’ gemaakt

Verbindende wandelroute krijgt langzaamaan vorm

Rondom de recent opgeleverde woningbouwprojecten Lapis Lazuli en Coraal in het Stadshart Noord in Heerhugowaard wordt op dit moment de openbare ruimte ingericht. Hiermee wordt het gebied ‘woonrijp’ gemaakt. Ook bij het nog te realiseren project Woodstone is er veel aandacht voor het inrichtingsplan voor de openbare ruimte. Een prominent onderdeel in de genoemde openbare ruimte wordt de wandelroute die het Stadshart en het Stationskwartier met elkaar zal verbinden. 

Het noordelijke deel van het Stadshart, rondom de Koraal, vormt een belangrijke schakel tussen het Stationskwartier en het Stadshart. Hier zijn woningbouwprojecten Coraal en Lapis Lazuli de afgelopen jaren opgeleverd. Op dit moment wordt rond deze appartementencomplexen de openbare ruimte opnieuw ingericht. 
Hierbij gaat het onder meer om het ‘stofferen’ van de ruimte met groen als bomen, struiken en planten. Zo werden begin maart in de plantvakken voor het gemeentehuis aan de Parelhof en bij de ingang van de parkeergarage Stadsplein bomen geplant. Half maart worden de vaste planten geplant in de vakken. Bij de inrichting van het groen speelt klimaatadaptatie een belangrijke rol. Zo bieden de bomen bij zonnig weer schaduw en de plantvakken vangen bij korte hevige regenval water op. 
De volgende fase van de inrichting van de openbare ruimte in het Stadshart volgt als Woodstone op de hoek Westtangent/Zuidtangent is afgerond. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de planvorming voor dit project. 

Wandelroute tussen Stadshart en Stationskwartier

Een wandelroute die slingert tussen het Stadshart en het Stationskwartier zal een prominente plek in de openbare ruimte innemen. De nieuwe slingerende wandelroute loopt vanaf de Middenweg, door winkelcentrum Middenwaard, langs het Stadsplein en de Koraal naar het Stationskwartier en het station van Heerhugowaard. Aan de landschapszijde van het station loopt de route via fietsbrug De Krul naar de Westdijk en gaat daar over in de levendige kanaaloever, met uitzicht over het Oosterdelgebied.

De nieuwe wandelroute versterkt de relatie tussen de woningen en de voorzieningen in het Stadshart en de woningen en de voorzieningen in het Stationskwartier en stimuleren het gebruik van het openbaar vervoer. De route rijgt als een kralensnoer diverse interessante plekken aan elkaar, variërend van horeca tot atelier en van ontmoetingsruimte tot speelplek. De punten langs de route vormen ‘stapstenen’ en begeleiden de wandelaar van het Stadshart naar het station en vice versa. 

Eenheid in inrichting

De verbindende wandelroute tussen het Stadshart en Stationskwartier is nu nog vrij versnipperd ingericht, met relatief veel verharding en weinig groen. Door een eenheid in inrichting, wordt de wandelaar in de toekomst op een vanzelfsprekende wijze van het Stadshart naar het Stationsgebied en verder geleid. Het inrichtingsplan van het Koraal moet de trendsetter vormen voor de rest van de route.