Omgeving Middenweg

In Stadshart Zuidwest, het gebied rondom de Middenweg en parkeerplein P3 Coolplein, spelen diverse plannen, zoals de herontwikkeling van het medisch clusterwaar nu diverse zorgaanbieders zitten en de transformatie van de naastgelegen locatie van de apotheek. Hier wordt gedacht aan wonen en maatschappelijke voorzieningen in de plint. 

Ook is er naast het recent opgeleverde Huygens College een ontwikkellocatie en wordt er gekeken naar de entreegebieden van het winkelcentrum en de omgeving van parkeergarage Middenweg. Het gaat hier om verschillende initiatiefnemers die de voorkeur hebben om zoveel mogelijk onafhankelijk van elkaar te ontwikkelen. 

De losse plannen die er tot nu toe voor locaties in dit gebied zijn gemaakt maken echter duidelijk dat dit niet eenvoudig zal zijn. Met name het parkeren lijkt hier om een meer samenhangende aanpak en strategie te vragen. Maar ook de stedenbouwkundige inpassing, de fasering en de herinrichting van de openbare ruimte blijken moeilijk oplosbaar zonder samenwerking. Een meer samenhangende herontwikkeling en meer regie vanuit de gemeente zijn hier gewenst.