De Band van Dijk en Waard

Het noordelijke deel van het Stadshart, rondom de Koraal, is een belangrijke schakel tussen het Stationskwartier en het Stadshart. Hier zijn de projecten Coraal en recent Lapis Lazuli opgeleverd.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de planvorming voor Woodstone op de hoek van de Westtangent en de Zuidtangent en het inrichtingsplan openbare ruimte rondom de nieuwe woningbouw. Een prominent onderdeel van de openbare ruimte wordt in de toekomst een wandelroute tussen het Stadshart en Stationskwartier; De Band van de Dijk en Waard.

De Band van de Dijk en Waard wordt een slingerende wandelroute vanaf de Middenweg, door het winkelcentrum, langs het Stadsplein en de Koraal naar het Stationskwartier en het station.

De relatie tussen de woningen en de voorzieningen in het Stadshart en de woningen en de voorzieningen in het Stationskwartier wordt hiermee versterkt. De route rijgt als een kralensnoer allerlei grotere en kleinere leuke plekken aan elkaar.

Hier bevinden zich interessante voorzieningen, zoals horeca aan het Stadsplein en een atelier, ontmoetingsruimte of een speelplekje rond de Koraal. De plekken vormen een soort ‘stapstenen’ en begeleiden de wandelaar van het station naar het Stadshart en terug. Op die manier wordt het gebruik van het openbaar vervoer gestimuleerd en profiteren voorzieningen en woningen in het Stationskwartier van de voorzieningen in het Stadshart. En andersom.

Aan de landschapszijde van het station loopt de route via de Krul naar de Westdijk en gaat daar over in de levendige kanaaloever, met uitzicht over het Oosterdelgebied.

De Band van de Dijk en Waard is nu nog versnipperd en weinig samenhangend ingericht, met relatief veel verharding en weinig groen. Er is behoefte aan eenheid in inrichting, waarbij men op een vanzelfsprekende wijze van het Stadshart naar het Stationskwartier en verder wordt geleid. Het inrichtingsplan van het Koraal moet de trendsetter vormen voor de rest van de route.

Verder is met name de oversteekbaarheid van de Westtangent een belangrijk aandachtspunt in deze route. De weg vormt een grote barrière op de route voor voetgangers en fietsers. Deze dient zorgvuldig te worden uitgewerkt met de ontwikkeling van het Stadshart en het Stationskwartier.