Zuidtangent

Hier ligt station Heerhugowaard, dat ooit nog de naam station Heerhugowaard-Broek op Langedijk had. Het station ligt strategisch tussen de beide dorpslinten in. Gemeente Langedijk en Gemeente Heerhugowaard gaan nu samen verder als Gemeente Dijk en Waard. Het stationskwartier en het Stadshart is dan ook dé plek om verder te bouwen aan een veilige, gezonde, levendige en eigentijdse leefomgeving. Hier zullen veel van de gezamenlijke opgaven voor de toekomst een antwoord moeten krijgen. Onderdeel van deze opgaven is de reconstructie van de Zuidtangent en de aanleg van een spooronderdoorgang. 

De Zuidtangent is een belangrijke ruggengraat en ontsluitingsroute tussen Langedijk en Heerhugowaard en de ontsluiting voor het Stationskwartier en Stadshart. Doel van de reconstructie van de Zuidtangent is om de barrièrewerking van het spoor op te heffen en het gebied om te vormen tot een aantrekkelijke, levendige, sociaal veilige en groen stedelijke leefomgeving met meer nadruk op langzaam verkeer en verblijven. De spooronderdoorgang zorgt voor betere doorstroming, bereikbaarheid en verkeersveiligheid en vormt een belangrijke entree voor de stad.

Wie

Dit is een project van de gemeente Dijk en Waard.

Wanneer

In de zomervakantie 2023 wordt het deel Zuidtangent tussen Parelhof en Stationsplein aangepakt.