Wat

Dijk en Waard blijft zich de komende decennia verder ontwikkelen. Sleutellocaties zijn het Stadshart en het Stationskwartier in Heerhugowaard. 

Deze gebieden spelen een belangrijke rol als levendige, stedelijke woonmilieus waar ook stedelijke voorzieningen, zoals onderwijs, zorg, cultuur, winkelen en dienstverlening zich concentreren. Deze gebieden vormen samen het stedelijk kerngebied van Dijk en Waard. 

Masterplan

Hoe krijgen uitdagingen voor de toekomst als: bereikbaarheid en mobiliteit, energietransitie, wonen, werkgelegenheid en voorzieningen een plek in het Stadshart? 

Wie

De ontwikkeling van het stadshart is een project van de gemeente Dijk en Waard. Maar bij de opzet en de uitvoering van het project werkt de gemeente nauw samen met andere overheden, bedrijven en organisaties. Denk aan de provincie Noord-Holland, de NS, ProRail, projectontwikkelaars, wegenbouwers, het Hoogheemraadschap, onderwijsinstellingen, woningcorporaties, adviesbureaus en bedrijven/ondernemers in het gebied.