Wat

Dijk en Waard blijft zich de komende decennia verder ontwikkelen. Sleutellocaties zijn het Stadshart en het Stationskwartier in Heerhugowaard. Deze gebieden spelen een belangrijke rol als levendige, stedelijke woonmilieus waar ook voorzieningen, zoals onderwijs, zorg, cultuur, winkelen en dienstverlening zich concentreren. Samen vormen ze het stedelijk kerngebied van Dijk en Waard. 

Wie

De ontwikkeling van het stadshart is een project van de gemeente Dijk en Waard. Maar bij de opzet en de uitvoering van het project werkt de gemeente nauw samen met andere overheden, bedrijven en organisaties. Denk aan de provincie Noord-Holland, de NS, ProRail, projectontwikkelaars, wegenbouwers, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, onderwijsinstellingen, woningcorporaties, adviesbureaus en bedrijven/ondernemers in het gebied.