Herstellen beschoeiingen Land van Luna

Uitspoeling van grond

Tijdens het bouwrijp maken van Land van Luna is de watergang achter Jan Glijnisweg verbreed.

Er zijn twee eilandjes in deze watergang gemaakt, die van natuurlijke wilgenwiepen beschoeiing zijn voorzien. Op sommige plekken is de beschoeiing beschadigd en/of verzwakt. De grond spoelt uit in de gracht.

Wat gaan we doen

Wij hebben de aannemer Gebr. Min BV uit Egmond aan den Hoef gevraagd om de beschoeiingen te inspecteren, herstellen en de watergang op de vereiste diepte te brengen.

De inspectie heeft inmiddels plaatsgevonden. De herstelwerkzaamheden zijn gepland in week 16-18 2023 (tussen 17 april en 5 mei).

Werkterrein en werkwijze

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in de watergangen met behulp van pontons.

Het werkterrein en de te waterlaatplaats zullen ingericht worden op het einde van de Zevenblad bij het voetgangersbruggetje. De aannemer zal daar een rijplatenbaan aanbrengen. Na het voltooien van de werkzaamheden zal het grasveld worden hersteld. 

Overlast

Uiteraard zullen we alles doen om overlast voor de bewoners te minimaliseren. Echter zal u wel merken dat er werkzaamheden worden uitgevoerd. Alvast bedankt voor uw begrip.