Land van Luna wordt woonrijp gemaakt

Land van Luna wordt woonrijp gemaakt

In de eerste week van januari 2021 begint de aannemer Bevanos uit Utrecht met het woonrijp maken van het Land van Luna deel B.

De bouwwegen worden vervangen door definitieve bestrating, er worden parkeerplaatsen en rolcontainer opstelplaatsen aangebracht, er komt definitieve straatverlichting en er worden voorbereidingen gedaan voor het planten van bomen en andere beplanting.

Planning werkzaamheden

De aannemer start zijn werkzaamheden in het gedeelte van Hondsdraf bij nummers 6, 8, 10, 12 en 95. Daarna volgt de Hondsdraf tot de kruising met Zevenblad. Deze werkzaamheden zullen tot de 2e week februari duren. De bewoners ontvangen een brief van de aannemer met daarin de aard en de exacte data van de werkzaamheden alsmede informatie wie de contactpersonen van de aannemer zijn.

Verdere volgorde van de werkzaamheden is als volgt:

  • - Zevenblad 1 -7
  • - Zevenblad 7 – 11
  • - Zevenblad 13 -25
  • - Zevenblad 25 – 31 en 2 -12
  • - Kruispunt Hondsdraf/Zevenblad
  • - Venkel 6 -13
  • - Hondsdraf nummers 83-69 en Venkel 1-5
  • - Hondsdraf nummers 69 – 63

Dit is een globale planning tot begin augustus 2021. Wij houden u op de hoogte over eventuele wijzigingen. Voorafgaand aan de werkzaamheden ontvangen bewoners een brief van de aannemer met daarin de aard en de exacte data van de werkzaamheden, en wie de contactpersonen van de aannemer zijn. De aannemer informeert ook via de BouwAppover de werkzaamheden (zoek in de BouwApp naar 'WRM Land van Luna').