Bereikbaarheid rond Stationsgebied

Rond het station komen nieuwe wijken in het Stationsgebied. Een mooi moment om oude knelpunten op te lossen en nieuwe veilige doorgaande routes te maken. De Zuidtangent wordt heringericht en er komt een spooronderdoorgang voor auto’s, fietsers en voetgangers. Maar bij elke verbouwing is er overlast. 

De gemeente Dijk en Waard doet zijn uiterste best om u te informeren zodat u zo min mogelijk last heeft van deze grote aanpassingen. 

Planning

De herinrichting van het Stationsgebied vindt plaats in twee fases. De eerste fase betreft de aanleg van de spooronderdoorgang, de herinrichting van de Zuidtangent en de herinrichting van de Industriestraat en Gildestraat. Hier ligt nu de focus op. Fase 2, de herinrichting van met name het gebied rondom het station, wordt in de komende jaren verder uitgewerkt. Dit wordt gedaan in lijn met het eerder opgestelde Masterplan (2020)

1. In de zomer van 2023 wordt het eerste deel van de Zuidtangent van Parelhof tot Stationsplein gereconstrueerd. 

Het kruispunt Zuidtangent/Westtangent krijgt meer doorrijcapaciteit. Dat is om te zorgen dat al het verkeer omgeleid kan worden als de Zuidtangent afgesloten is. De Zuidtangent moet dicht omdat de spooroverweg een spooronderdoorgang wordt. Het verkeer gaat dan via de Westtangent en de Westerweg. De werkzaamheden duren ongeveer 3 maanden.

2. De spooronderdoorgang en de kruispunten rond het stationsplein en de N242 worden vanaf de zomer 2024 tot eind 2025 aangelegd. 

De afsluiting van de spooroverweg Zuidtangent duurt ongeveer 15 maanden. Het afsluiten van zo’n verkeersader heeft een grote impact op de bereikbaarheid van het omliggende gebied. Tijdens de bouw van de spooronderdoorgang wordt onderhoud aan de doorgaande omleidingsroutes zo veel mogelijk vermeden.