Bereikbaarheid rond Stationsgebied

Rond het station komen nieuwe wijken in het Stationsgebied. Een mooi moment om oude knelpunten op te lossen en nieuwe veilige doorgaande routes te maken. De Zuidtangent wordt heringericht en er komt een spooronderdoorgang voor auto’s, fietsers en voetgangers. Maar bij elke verbouwing is er overlast. 
De gemeente doet er alles aan om Dijk en Waard bereikbaar te houden en iedereen zo goed mogelijk te informeren. Tijdens de bouw van de spooronderdoorgang wordt onderhoud aan de doorgaande omleidingsroutes zo veel mogelijk vermeden. 

 • De Zuidtangent is maximaal 15 maanden voor het autoverkeer afgesloten. Dit zal vooral voor het autoverkeer voor hinder en vertraging zorgen.
 • Via omleidingsroutes blijft alles bereikbaar. Er wordt echter wel grote drukte verwacht tijdens de spitsmomenten op, met name, de N242 en de gemeentelijke hoofdwegen.
 • De aannemer wordt uitgedaagd om verkeershinder zoveel mogelijk te beperken.

 • Twee tijdelijke stop-doseer-lichten bij de ovatonde N242/Westtangent/Beverkoog voor betere doorstroming.
 • Tijdelijke stoplichten op de kruising Middenweg/Hasselaarsweg voor de verkeersveiligheid.
 • Aangepast kruispunt Westtangent/Zuidtangent.
 • Tijdelijke aanpassing kruispunt N242/Broekerweg/Zuidtangent.
 • Aanpassen kruispunt Beverkoog (zuid)-N508.

 • Fiets en OV-gebruik stimuleren tijdens bouwfase.
 • Verbeteren fietsverbinding van Broek op Langedijk naar winkelcentrum Middenwaard.
 • Extra fietsenstallingen nabij station.
 • Busverbindingen intensiveren (in onderzoek).
 • Bedrijven in regio helpen met duurzaam mobiliteitsbeleid.
 • Verbeteren route Stationsweg, waaronder de kruising Industriestraat en Umbriëllaan.
 • Verbeteren verlichting fietspad N242, tussen Broekerweg en fietsbrug De Krul.
 • Verplaatsen bushalte N242 naar de Stationsweg (nabij fietsbrug De Krul).