Gildestraat in ontwikkeling

In het Stationskwartier Dijk en Waard is de Gildestraat een belangrijke deelgebied waar veel nieuwe ontwikkelingen gebeuren. Het is een bedrijvig gebied in het hart van de nieuwe gemeente. De gemeente brengt de nieuwe initiatiefnemers, de bestaande ondernemers en eigenaren samen. 

Wat

Er wordt gewerkt aan een compleet stedenbouwkundig plan op basis waarvan initiatiefnemers hun individuele bouwplannen verder kunnen ontwikkelen. De Gildestraat vormt een belangrijke schakel in de nieuwe oost-west verbindingen in de gemeente, zoals we vanuit onze visie op Kanaalpark Dijk en Waard bedoelen. Een groene, levendige openbare ruimte maakt hier onderdeel van uit.

Er zijn initiatieven voor de volgende ontwikkelingen aan de Gildestraat:

  • Het Oogcentrum Noordholland wil zijn bovenregionale zorgvoorziening uitbreiden op de naastgelegen gemeentelijke kavel en het bedrijf Intersko huisvesten. 
  • Woonstichting Langedijk ontwikkelt een woongebouw voor 106 sociale huurappartementen op een perceel tegenover Oogcentrum Noordholland. 
  • Ontwikkelaar Timpaan ontwikkelt voor de locatie Gildestraat 1 een woongebouw met commerciĆ«le functies op de begane grond. 

Wie

Het deelgebied Gildestraat sluit aan op de ambitie van de gemeente om samen met woningcorporaties en projectontwikkelaars veel nieuwe woningen te bouwen. Zo ontstaat midden in de nieuwe gemeente stapsgewijs een vernieuwd Stationskwartier Dijk en Waard met wonen, werken, (onderwijs)voorzieningen en een beter samenhangende openbare ruimte.

Wanneer

Oogcentrum Noordholland: uitbreiding Oogcentrum Noordholland

In juli 2023 tekenden wethouder Nils Langedijk een intentieovereenkomst met directeur Rob Wouters van Oogcentrum Noordholland en eigenaar Marcel van het Hof van Intersko. 
Oogcentrum Noordholland is een kennis- en expertisecentrum voor oogheelkundige zorg. Intersko is een gespecialiseerd bedrijf op het gebied van medische maatwerkschoenen. Beide ondernemers hebben een bovenregionale functie. Er is de gezamenlijke ambitie om een specialistische zorgcluster nabij het OV-knooppunt te realiseren. De komende jaren worden de plannen in samenwerking tussen de partijen verder ontwikkeld.

Woonstichting Langedijk: Sociale huurappartementen

Wethouder Nils Langedijk en directeur Tim Ruiten van Woonstichting Langedijk hebben in juli 2023 een samenwerkingsovereenkomst getekend. De woonstichting is bezig met een ontwerp. Volgens planning gaat de bouw van de sociale huurappartementen in de tweede helft van 2024 van start.

Timpaan: woningbouwontwikkeling Gildestraat 1

De gemeente sloot in juli 2023 een intentieovereenkomst met Timpaan voor de herontwikkeling van Gildestraat 1. De overeenkomst werd getekend door wethouder Langedijk namens Dijk en Waard en directeur Ingeborg de Jong van Timpaan, dat is gespecialiseerd in vastgoed- en gebiedsontwikkeling.