Stap 1

Het watersysteem zoals deze nu is in de polder. Twee hoofdwaterlopen zorgen ervoor dat het water via het gemaal aan de Huygendijk (rode ster) kan worden afgevoerd.

Stap 2

De werkzaamheden aan het watersysteem voor een klimaatrobuuste polder, zoals aanleg van duikers, aanpassingen van stuwen en waterpeilen. Uiteindelijk met de aanleg van een nieuw, tweede gemaal.

Stap 3

Dit wordt de nieuwe situatie. De polder is opgedeeld in compartimenten waarbij eventueel meer water gebufferd kan worden binnen de polder en meer afgevoerd kan worden door de toevoeging van een nieuw, tweede gemaal (rode ster). Het watersysteem is hiermee ook aangepast voor het Stationsgebied en de aan te leggen spooronderdoorgang Zuidtangent (groene lijn). Het water stroomt nu ten noorden van de Zuidtangent richting het gemaal op de Zandhorst (N242/N194) en ten zuiden van de Zuidtangent richting het gemaal aan de Huygendijk.

Klimaatkwetsbaarheden

  • De polder Heerhugowaard is onderdeel van het grotere beheergebied van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) waarbij het watersysteem in zijn geheel samenwerkt om water af te voeren en vast te houden.
  • Er is onderzoek gedaan naar de kwetsbaarheid van de regio voor klimaatverandering. Op de kaart (jpeg, 75 KB) staan in blauw gearceerd de aandachtsgebieden hemelwateroverlast en met roze strepen aangegeven de wegen die onbegaanbaar worden bij hevige regenval.
  • Om hierop voorbereid te zijn wordt de polder ‘klimaatrobuust’ gemaakt. Dit betekent bijvoorbeeld dat het water langer vast wordt gehouden bij droogte en dat water sneller afgevoerd wordt bij hevige buien.
  • Daarnaast doorsnijdt de nieuwe onderdoorgang het huidige watersysteem. Om de onderdoorgang te maken, moet het watersysteem worden aangepast. Samen vormt dit de aanleiding voor een gezamenlijk project van het HHNK en de gemeente.

Folder

Download hier de informatie over Project klimaatrobuuste polder (jpg, 4 MB)