Veelgestelde vragen Spooronderdoorgang Zuidtangent

Meer informatie hierover kunt u vinden op de websites van Connexxion en de Hugo Hopper. Met deze partijen heeft het project ook contact over de situatie tijdens de uitvoering van het project. De uitwerking hiervan loopt momenteel.

Het project is qua scope (omvang), kosten, risico's en dekking in balans gebracht en de raad heeft goedkeuring gegeven voor dit kostenplaatje.

In samenwerking met ProRail, NS en Provincie Noord-Holland is net een start gemaakt voor een nieuw station. De uitwerking hiervan is niet op tijd gereed om nog mee te kunnen nemen in de werkzaamheden aan de Zuidtangent.

De capaciteit van 2 sporen is ruim voldoende om te voldoen aan het treinaanbod, inclusief toekomstige groei. Viersporigheid is in Heerhugowaard niet aan de orde, nu niet en in de toekomst niet. Viersporigheid op baanvakken is bedoeld voor locaties met zeer veel treinen én een groot snelheidsverschil. Viersporigheid op stations is bedoeld voor treinen die elkaar inhalen. Beide is niet van toepassing op Heerhugowaard. Anders dan bij het wegverkeer is niet het aantal rijstroken bepalend voor de capaciteit, maar de seinplaatsing. En daarnaast natuurlijk factoren als baanstabiliteit, overwegen, energievoorziening, geluid, etcetera.

Als er een trein stil valt (om wat voor reden dan ook) is het nooit mogelijk om de reguliere dienstregeling volledig overeind te houden. Afhankelijk van hoe lang zoiets duurt, wordt er gewacht (meeste problemen zijn binnen een minuut of tien wel opgelost) of wordt tijdelijk een alternatieve dienstregeling geïmplementeerd op basis van de nog beschikbare infrastructuur. Deze scenario’s zijn vooraf uitgewerkt om te bepalen waar wissels nodig zijn. In en rond Heerhugowaard blijven voldoende wissels aanwezig.

  • Het fietspad en voetpad ten noorden van de Zuidtangent komt te vervallen, tussen de Industriestraat en de Dirk Camphuysenstraat. De hoofdfietsstructuur Zuidtangent wordt aan de zuidzijde gesitueerd en maakt hierbij een koppeling met de fietstunnel onder de N242 door. De fietsverbinding vanaf de omgeving station en omgeving Nelson Mandelastraat naar Middenwaard/Stadshart en vice versa gaat via de route Stationsweg of via de route Stationsplein en zuidzijde van de Zuidtangent.
  • Aan de noordkant van de kruising Westtangent-Zuidtangent wordt een oversteek aangelegd voor de voetganger, in de wandelroute ('Yellow Brick Road') van het station naar Middenwaard/Stadshart en vice versa. Tussen het Stationsplein en de Dirk Camphuysenstraat wordt een recreatief pad aangelegd, om een ommetje te kunnen lopen.
  • De fietsoversteek verdwijnt aan de noordzijde van het kruispunt Westtangent-Zuidtangent om daarmee ruimte te geven aan voorgenoemd wandelgebied. Er ontstaat hierbij ruimte om de noordzijde van de Zuidtangent te vergroenen en waterinfiltratie-ruimte (wadi's) te creëren.

Er komt een beperking in het doorgaande verkeer waarbij veiligheid voorop staat, het gebied zal meer als verblijfsgebied en voor de voetganger en fietser worden ingericht. Op welke wijze dit uitgevoerd gaat worden is op dit moment nog niet bekend.

Daar gaan we momenteel wel vanuit. De kruisingen met de Gildestraat/Industriestraat en Stationsplein blijven open en worden dus in feite een T-splitsing. De kruispunten zullen zelf ook vernieuwd moeten worden, dus voor kortere periodes zullen deze wel afgesloten moeten worden. De uitwerking hiervan loopt momenteel.