Veelgestelde vragen Spooronderdoorgang Zuidtangent

De bouwkosten van de spooronderdoorgang zijn circa € 27 miljoen.

Gemeente Dijk en Waard. Daarnaast is er vanuit het Rijk een subsidie gegeven in 2009 van 3,6 miljoen euro. Ook is er een aanvraag voor een Europese subsidie ingediend.

Zoals bij elke grote verbouwing, zal ook bij de aanleg van de spooronderdoorgang overlast ontstaan. Er zullen omleidingsroutes worden ingesteld. Dit is lastig als u gewend bent aan een vaste route. De gemeente doet er alles aan om Dijk en Waard bereikbaar te houden en iedereen zo goed mogelijk te informeren. Tijdens de bouw van de spooronderdoorgang wordt onderhoud aan de doorgaande omleidingsroutes zo veel mogelijk vermeden. We stemmen groot onderhoud en nieuwe investeringen aan doorgaande wegen in Dijk en Waard af op het te verwachten grote werk rondom de spooronderdoorgang Zuidtangent. Zo blijft Dijk en Waard goed bereikbaar. De volgende stappen zijn gepland:

  • Meer auto's kunnen gebruik maken van het kruispunt Zuidtangent/Westtangent, omdat die in de zomer van 2023 hiervoor is aangepast. Dat is om te zorgen dat al het verkeer omgeleid kan worden als de Zuidtangent afgesloten is.
  • De Zuidtangent moet dicht omdat de spooroverweg een spooronderdoorgang wordt. Het verkeer gaat dan via de Westtangent en de Westerweg.
  • De spooronderdoorgang en de kruispunten rond het stationsplein en de N242 worden vanaf de zomer 2024 tot eind 2025 aangelegd.
  • De afsluiting van de spooroverweg Zuidtangent duurt ongeveer 16 maanden. Het afsluiten van zo’n verkeersader heeft een grote invloed op de bereikbaarheid van het omliggende gebied. Maar het geeft ook kansen om oude knelpunten op te lossen en een veilige, snelle route te creëren.

De schuinte van de helling is beperkt gehouden (4%). Hierdoor hoeven fietsers en voetgangers minder ver naar beneden en naar boven dan het autoverkeer. Het fietspad en voetpad worden ook voldoende breed (allebei 3,5 meter breed).

De spoorwegovergang wordt vanaf januari 2025 afgesloten. De afsluiting duurt 16 maanden.

Bij het inrichten van het bouwterrein maken we gebruik van de oude Zuidtangent. Op de delen voor en na de overweg is ruimte voor het  bouwterrein.

Daarover zijn ProRail en Mobilis-Hegeman nog in overleg met de gemeente Dijk en Waard. Definitieve afspraken worden deze zomer gemaakt. In de herfst van 2024 organiseren we een inloopavond. Dan hebben we een antwoord op vragen over de omleidingen.

De verwachting is dat de verkeersoverlast door de alternatieve route niet zal toenemen. De Westtangent zal drukker worden. De gemeente houdt dit in de gaten en indien nodig maatregelen nemen. Maar dat de Zuidtangent tijdelijk gemist gaat worden, is zeker.

De werkzaamheden vinden vrijwel altijd overdag plaats. Alleen tijdens enkele korte treinvrije periodes, ook wel TVP’s genoemd, wordt er ook ’s nachts gewerkt. Dit is om zo handig mogelijk gebruik te maken van de beschikbare tijd. Omwonenden worden hier tijdig van op de hoogte gesteld. De normale werktijden vinden volgens de plaatselijke verordening van 7:00-19:00 uur plaats op werkdagen. Meestal betekent dit van 7:00-16:00 uur.

Tijdens enkele fases van de bouw zullen busroutes anders gaan lopen. De plekken waar bussen vertrekken en stoppen veranderen niet. De Interliner bus op de N242 krijgt wel een andere bushalte, de bestaande bushalte verschuift richting de fietsbrug (de Krul) en komt zo ook dichter bij het station te liggen.

Reizigers kunnen tijdens de bouw vrijwel altijd gebruik maken van de trein. Met uitzondering van één treinvrije periode, ook wel TVP’s genoemd. Die is nodig als er tijdens de bouw van de spooronderdoorgang op het spoor moet worden gewerkt.

De gemeente richt het Stationskwartier de komende jaren opnieuw in. Het Stationskwartier tussen de Zuidtangent, de Westtangent, de Umbriëllaan en de Industriestraat wordt in zo'n 10 jaar beter bereikbaar, aantrekkelijker en veiliger. Gemeente Dijk en Waard krijgt een nieuw groen hart.
De ontwikkeling van het stationsgebied is een project van gemeente Dijk en Waard. Maar bij de opzet en de uitvoering van het project werkt de gemeente nauw samen met andere overheden, bedrijven en organisaties. Denk aan de provincie Noord-Holland, de NS, ProRail, projectontwikkelaars, wegenbouwers, het Hoogheemraadschap, onderwijsinstellingen, woningcorporaties, adviesbureaus en bedrijven/ondernemers in het gebied.