Woningen Landschapszijde

Project Landschapszijde gaat om de ontwikkeling van een oud deel van bedrijventerrein Zandhorst, tussen de Zuidtangent, N242, het spoor en Stationsweg. Dit deel wordt getransformeerd naar woningen. Diverse projectontwikkelaars nemen initiatief voor nieuwbouw. Er komen woningen voor jong en oud, gecombineerd met zorgwoningen, horeca, kleinschalige winkels en ruimte voor groen. En bovendien met prachtig uitzicht op het naastgelegen waterrijke Oosterdelgebied. Voorjaar 2022 zijn in het Stationsgebied Dijk en Waard de eerste woningen in het gebouw De Groene Trede opgeleverd. Twee derde van de 67 woningen gaan naar bewoners uit de gemeente Dijk en Waard.

Overzicht woningbouw ontwikkelplannen

Dit plan heet 3Kwartier, ontwikkeld door Pro6 Vastgoed, en heeft betrekking op de bouw van 138 huur/ en koopwoningen in 3 verschillende woonblokken. Ook biedt de nieuwbouw onderdak aan kinderdagverblijf Babbels en een kinderbibliotheek.

In woonblok 3 komen 36 woningen voor een specifieke doelgroep van de Waerden. Deze stichting levert zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en regelt tevens woonruimte voor deze doelgroep. Het gaat om mensen die in staat zijn om zelfstandig te wonen, maar wel met de nodige ondersteuning. 

De nieuwbouw bestaat uit 22% sociale huur, 33% betaalbare koopwoningen, 35% zogeheten middenhuurwoningen, en 10% vrije sector koopwoningen. De verkoop van de koopwoningen start in december 2022. 

Meer informatie vindt u op 3kwartier.nl

Verslag participatie omgeving ontwikkeling Industriestraat 9-11, Handelsstraat 2

Voor de 1e fase ontwerp omgevingsvergunning locatie Industriestraat 9-11/ Handelsstraat is woensdag 13 april in het gemeentehuis aan de Parelhof in Heerhugowaard een informatieavond gehouden. Dit gebeurde op initiatief van Pro6 Vastgoed, in samenwerking met gemeente Dijk en Waard.

Tijdens deze inloopavond konden mensen meer te weten komen over het plan en kregen ze ook informatie over de ruimtelijke procedures en de planning. Er was tevens gelegenheid om vragen te stellen aan de projectontwikkelaar, de architect en aan de projectteamleden van het Stationsgebied.

De bijeenkomst is aangekondigd op de social media-kanalen van de gemeente Dijk en Waard. Daarnaast is door Pro6 Vastgoed per brief de directe omgeving uitgenodigd o.a. de bewoners van Stationsweg 84 tot en met 112 en de ondernemers aan de Industriestraat vanaf Zuidtangent tot Stationsweg.

Reacties 

Op de informatieavond waren twee bewoners van de Stationsweg (huisnummer 112) aanwezig. Zij waren positief over de architectuur van de appartementenblokken en het vele groen in en rondom de ontwikkeling en hadden geen bezwaar op de voorgenomen planvorming.

De overige aanwezigen waren vooral geïnteresseerd in de aankoop van een nieuw appartement en belangstellend naar de type appartementen die er gebouwd worden en wanneer gestart wordt met de verkoop.

Het voorontwerpbestemmingsplan voor de herontwikkeling van Stationsweg 101 e.o. is wederom in procedure gebracht. Daarna start de ontwerpfase van het bestemmingsplan.  De aanpassingen in het plan bevinden zich met name op het gewenste programma en de architectuur van de woontoren. De herontwikkeling van Stationsweg 101 e.o. omvat de realisatie van een woontoren van 20 woonlagen op een commerciële plint en een zorggebouw met 8 bouwlagen. De woontoren bestaat uit 113 appartementen en 992 m² bruto vloeroppervlakte aan commerciële functies: dienstverlening, horeca en kleinschalige en ondersteunende detailhandel gerelateerd aan de traffic functie van het station.

Op 30 november 2020 heeft de ontwikkelaar een digitale inloopavond voor de omgeving, raad en andere belangstellenden georganiseerd.  

Wilt u meer weten? Lees verder over de Waarddijktoren.

Er is een nieuw initiatief in het Stationsgebied. De eigenaren van het gebied gelegen tussen de Stationsweg, de N242 en de Industriestraat zijn in samenwerking met Breddels Architecten en gemeente bezig om deze plek te transformeren binnen het masterplan ‘Stationsgebied Dijk & Waard’. Het plan bestaat uit 165 woningen, divers in grootte en in woningtype, circa 1.250 m2 werkruimte, een parkeergarage en een binnentuin. In totaal twee gebouwen met een getrapte opbouw in hoogte en veel ruimte voor groen.  De eerste stap om deze ontwikkeling mogelijk te maken is gestart. De ontwikkelaar heeft op 16 december 2020 een allereerste digitale inloopavond voor de omgeving en belangstellenden georganiseerd.