Groen wordt groener

Gemeente Dijk en Waard is bezig met de voorbereidingen voor de herinrichting van de Zuidtangent. Daarvoor zijn helaas bomen gekapt en is een deel van de bomen verplaatst.

Het gaat over de Zuidtangent vanaf de rotonde Parelhof tot en met de kruising met het Stationsplein. Leuk om te weten: sommige bomen zijn verplaatst naar de wijk Westerdel. Het weghalen van bomen doen we voor het broedseizoen om de natuur zo min mogelijk te verstoren. Bomen zijn dan nog in een soort ‘slaapstand’ en vogels en insecten zijn nog niet actief. Het gaat niet om monumentale bomen. Een kapvergunning is daarom niet nodig. Het kappen, verplaatsen en weghalen van struiken is bijna klaar.

Nieuwe bomen en struiken 

Hoewel het jammer is om groen weg te halen, komt er komende zomer een nieuwe groenstrook met bloeiende bollen en kruiden voor insecten voor terug. We gaan veel nieuwe bomen, heesters en struiken planten dit najaar. Zo ontstaat er een gevarieerde strook groen langs de wegen.
De noordelijke en zuidelijke bermen worden ingezaaid met een bloemrijke grasmix. De middenberm krijgt een bonte beplanting van bollen, bloemen en een kruidenmengsel. Bomen worden in het groen aangeplant en bestaande bomen blijven zoveel mogelijk staan. 
Langs de woningen aan de Top Naefflaan en Henriëtte Roland Holstlaan komt nieuwe beplanting.

Regenwater opvangen

Veel regen, te weinig regen. We kunnen de toekomst niet voorspellen, maar er wel rekening mee houden. Daarom komen er wadi’s langs de weg. De wadi’s met een wandelpad, bomen en heesters komen aan de noordkant van de Zuidtangent. 
Een wadi is een aangelegd dalletje. Het water van een stortbui loopt in de wadi en kan zo door de speciale ondergrond langzaam weglopen. Op de wadi’s groeien bloeiende planten en gras. 

Benieuwd hoe dat eruit komt te zien? Bekijk de tekening (jpg, 5 MB).