Herinrichting Zuidtangent

Er wordt gewerkt aan aan de herinrichting van de Zuidtangent, tussen de Parelhof en het Stationsplein, in voorbereiding op de spooronderdoorgang. 

Wat

De rijstroken van de Zuidtangent zjin aangepast, zodat de doorstroming van het verkeer verbetert. Dit is nodig als in 2026 de ondertunneling van het spoor in de Zuidtangent klaar is. Van Parelhof tot aan Stationsplein komt er langs de weg een nieuwe inrichting van de openbare ruimte. 

  • Er is een nieuw fietspad en een nieuw voetpad aan de zuidzijde gelegd.
  • Aan de noordzijde is een recreatief voetpad aangelegd met een grote wadi. Dat is een dalletje in het gras waarin water wordt opgevangen. Om bij veranderingen in het klimaat bij hevige regen water beter af te voeren.
  • Er komen ook veel bomen en planten langs de nieuwe weg in het najaar. De laatste grasstroken worden ingezaaid in het voorjaar.

Wie

Boskalis voert de werkzaamheden aan de Zuidtangent uit in opdracht van de Gemeente Dijk en Waard.

Wanneer

De werkzaamheden zijn voor de zomer van 2023 gestart en worden begin 2024 afgerond.

Voorbereidingen spoortunnel

Dit project maakt deel uit van de herinrichting van het Stationskwartier. Het kruispunt Zuidtangent/Westtangent heeft nu meer rijstroken en wordt klaar gemaakt voor de toekomst. Zo kan verkeer beter doorrijden en is de omleiding goed geregeld tijdens de aanleg van de spoortunnel die start in de zomer van 2024. In de Oosttangent zijn twee rotondes aangepast naar halve turbo-rotondes. Zo kan hier ook meer verkeer doorrijden.

Download de Dijk en Waard Bouwapp

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden maken wij gebruik van de Dijk en Waard BouwApp. Via deze app brengen we u direct op de hoogte van werkzaamheden en andere ontwikkelingen. Daarnaast kunt u makkelijk contact met ons opnemen als u vragen of opmerkingen heeft. De Dijk en Waard BouwApp is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden:

  • Scan de QR-code, of ga naar de appstore om de app gratis te downloaden.
  • Open het project en klik op ‘volgen’
  • Selecteer de betreffende doelgroep