Herinrichting Zuidtangent

Er wordt gewerkt aan het kruispunt Zuidtangent/Westtangent tussen Parelhof en Stationsplein. Dit duurt tot september 2023. Alle huizen, bedrijven en winkels blijven bereikbaar.

Wat

De rijstroken van de Zuidtangent worden aangepast, zodat de doorstroming van het verkeer verbetert. Dit is nodig als in 2026 de ondertunneling van het spoor in de Zuidtangent klaar is. De voorbereidende werkzaamheden zijn:

  • In mei is Liander gestart met het verleggen van kabels en leidingen onder de grond.
  • Daarna volgt KPN met werkzaamheden aan het netwerk.
  • Vervolgens komt er een nieuwe waterleiding van PWN.
  • Daarna komt er een nieuw fietspad en een nieuw voetpad aan de zuidzijde.
  • Er komen ook veel bomen en planten langs de nieuwe weg. In het najaar zaaien we grassen in en tijdens de winterperiode planten we bomen en struiken.

Wie

Gemeente Dijk en Waard vraagt aannemer Boskalis de Zuidtangent op te knappen.

Wanneer

Van 7 tot 26 augustus is de weg dicht en kun je er niet rijden. De weg is drie weken dicht. Auto’s moeten omrijden via de Westtangent en W.M. Dudokweg. Op de Westtangent zelf blijft één rijstrook per rijrichting beschikbaar.

Kort na de start van de werkzaamheden op de hoofdrijbanen is besloten om ook het fiets- en voetpad tussen het Stationsplein en de Parelhof af te sluiten. Dit is in verband met de veiligheid.

Het werk is na de zomervakantie klaar. In september ligt er een nieuwe weg en een nieuw kruispunt.

Overlast beperken

Om de overlast voor weggebruikers zoveel mogelijk te beperken, werkt de aannemer tijdens de zomervakantie. De werktijden zijn overdag van maandag tot en met vrijdag, tussen 7.00 en 19.00 uur. Als het nodig is, werkt de aannemer op zaterdag.

Voorbereidingen spoortunnel

Dit project maakt deel uit van de herinrichting van het Stationskwartier. Het kruispunt Zuidtangent/Westtangent krijgt meer rijstroken en wordt klaar gemaakt voor de toekomst. Zo kan verkeer beter doorrijden en is de omleiding goed geregeld tijdens de aanleg van de spoortunnel die start in de zomer van 2024.

Download de Dijk en Waard Bouwapp

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden maken wij gebruik van de Dijk en Waard BouwApp. Via deze app brengen we u direct op de hoogte van werkzaamheden en andere ontwikkelingen. Daarnaast kunt u makkelijk contact met ons opnemen als u vragen of opmerkingen heeft. De Dijk en Waard BouwApp is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden:

  • Scan de QR-code, of ga naar de appstore om de app gratis te downloaden.
  • Open het project en klik op ‘volgen’
  • Selecteer de betreffende doelgroep