Informatieavonden Stationsgebied

Tijdens de informatieavonden in april en mei konden inwoners, ondernemers en belangstellenden meer te weten komen over de plannen rond het Stationsgebied. Ze kregen informatie over de ruimtelijke procedures en de planning. De projectteamleden en projectontwikkelaars stonden klaar om vragen te beantwoorden. Vragen stellen en gedachten uitwisselen was de kern.

Er zijn drie waardevolle informatieavonden geweest. Natuurlijk was iedereen nieuwsgierig hoe de spooronderdoorgang en het Stationsgebied eruit gaan zien. Er kwamen vragen over de woningen en kantoren die gebouwd worden en de inrichting van deze nieuwe wijk met de spooronderdoorgang als nieuwe, verbindende route. Maar voordat het eindresultaat er is, moet er nog wel wat gebeuren.

Er was veel aandacht voor de verkeerssituatie tijdens en na de bouw van de ondertunneling en de grote opknapbeurt van de straten. Dat de verkeersader de Zuidtangent op de schop gaat, is duidelijk. Maar er zijn meer straten die opgeknapt worden.

Voor het bouwen van de spooronderdoorgang is het noodzakelijk om de Zuidtangent voor langere tijd af te sluiten. Het afsluiten van zo’n verkeersader heeft een grote impact op de bereikbaarheid van het omliggende gebied. Behalve presentaties over hoe, wanneer en in welke fases de werkzaamheden gaan plaatsvinden, was er veel ruimte voor de aanwezigen om in kleinere groepen vragen te stellen en vooral ook om suggesties te doen voor een nog betere bereikbaarheid en informatievoorziening. De vraag is: hoe zorg je dat er zo min mogelijk hinder is? En dat het duidelijk is hoe men naar het station, school en winkels kan komen. Want bij een groot bouwproject kan bijvoorbeeld een (loop)route veranderen. En waar kunnen fietsen gestald worden? Hoe zit het met parkeren? 
Tijdens de informatieavonden zijn daarover veel vragen gesteld en oplossingen bedacht. Oplossingen zoals het stimuleren van fietsen, meer gebruik maken van OV-fietsen, de Stationsweg een fietsstraat maken, meer thuiswerken en met de auto buiten de spits reizen. Bovendien vinden veel inwoners en ondernemers duidelijke informatie erg belangrijk, zoals via een nieuwsbrief of app.

Hoe verder?

Het is de bedoeling dat er meerdere bijeenkomst komen, waarbij ook meer in detail naar de omleidingsroutes gekeken gaat worden. Uiteindelijk is het doel om een aanpak op te stellen met maatregelen waarmee we de bouw, en bijkomende hinder, gezamenlijk aandurven. 

Vergunningaanvraag spooronderdoorgang

De vergunningaanvraag is nu zover gereed dat wij de aanvraag 1e fase met de activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ op 5 juli 2022 publiceren op www.officielebekendmakingen.nl. Het ontwerpbesluit en alle bijbehorende stukken liggen van 6 juli t/m 16 augustus 2022 ter inzage. U kunt het raadplegen via www.dijkenwaard.nl/terinzage. Iedereen kan gedurende deze periode zienswijzen indienen. Als er geen zienswijze wordt ingediend, kunnen wij na afloop van de ter inzage termijn de omgevingsvergunning 1e fase verder afhandelen.

Filmpje voorbereiding spooronderdoorgang

Gemeente Dijk en Waard en ProRail hebben onderzoek gedaan naar de aanleg van de spooronderdoorgang Zuidtangent. De plannen zijn nu grotendeels klaar. Het ontwerp gaat niet alleen over de spooronderdoorgang maar ook over de herinrichting van de Zuidtangent van de N242 (Westerweg) tot aan de Parelhof. Dit project krijgt subsidie van de Europese Unie.
De spooronderdoorgang is de verbinding. Het resultaat? Een nieuw gebied van Stationsgebied naar Stadshart, dat een aantrekkelijke groene leefomgeving wordt. Bekijk het filmpje op YouTube.

Gespreksavonden