Kanaalpark naast Stationsgebied

Het Kanaalpark komt rondom het kanaal Omval-Kolhorn. Aan de ene kant het open landschap van Broek op Langedijk en aan de andere kant het Stationsgebied. Van perron naar park is amper vijf minuten lopen. Een prachtig gebied om te wandelen, fietsen en voor dagrecreatie.

Het stationsgebied krijgt een directe verbinding met het Kanaalpark. Het park verbindt grote projecten die in ontwikkeling zijn. Rond het Stationsgebied is een stedelijke transformatie gestart. Met nieuwe kantoren en woningen. In en rondom het Stationsgebied ontstaat een aantrekkelijk woon-werkgebied waar de parksfeer voelbaar is.

Het Kanaalpark wordt een aantrekkelijk gebied voor iedereen, in balans met de omgeving. Met veel water en groen in het hart van de gemeente Dijk en Waard. De recreatieve potentie van het Kanaalpark staat als een paal boven water. Denk hierbij aan de havens van Broek op Langedijk en Broekhorn, Museum BroekerVeiling, een fijnmazig netwerk van fiets-, wandel- en vaarverbindingen en tal van kleinschalige recreatieve voorzieningen.

Burgemeester en wethouders van Dijk en Waard hebben de gebiedsvisie Kanaalpark in juni vastgesteld. Na de zomervakantie wordt de visie voorgelegd aan de gemeenteraad. Hierna wordt de visie verder uitgewerkt.