Aan de slag met de spooronderdoorgang

De komende drie jaar gaat aannemer Hegeman Bouw & Infra namens ProRail aan de slag met de spooronderdoorgang in de Zuidtangent in Heerhugowaard. Gemeente, ProRail en Hegeman Bouw & Infra tekenden dinsdag 24 oktober het realisatiecontract. “Met deze belangrijke mijlpaal vieren we de start van de grootste ingreep in de ontwikkeling van het Stationskwartier”, vertelt wethouder Nils Langedijk. “De aanleg van de onderdoorgang maakt woningbouw mogelijk, snellere treinverbindingen, veiligere verkeerssituaties en maakt het gebied klimaatrobuust voor de toekomst."

De aanleg van de spooronderdoorgang gaat ongeveer 20 maanden duren. De werkzaamheden starten in de zomer van 2024.  De eerste stappen richting de aanleg van de onderdoorgang zijn al gezet. Afgelopen zomer vond een reconstructie plaats van een deel van de Zuidtangent en de omliggende openbare ruimte.

Drie jaar bouwen

“De komende drie jaar bouwen wij een prachtige spooronderdoorgang in Heerhugowaard”, aldus Roelof Mulder, realisatiemanager van Hegeman Bouw & Infra. “Dit is een ontzettend gaaf project, in een omgeving waarvan je de potentie ruikt. Hoewel de bouw niet zonder hinder voorbij zal gaan, doen we ons uiterste best om de bouwperiode zo kort mogelijk te houden. En natuurlijk als we klaar zijn Heerhugowaard een onderdoorgang te geven waar men trots op kan zijn.”

De spooronderdoorgangen in Apeldoorn en Diemen zijn goede voorbeelden van hoe het in Heerhugowaard kan worden, vertelt René van Deuveren, technisch directeur bij Hegeman. “Dit werk is ons op het lijf geschreven. We zijn een bedrijf met vestigingen in Amersfoort, Nijverdal en Nieuwleusen. We hebben een ervaren team en vakmensen met expertise in het bouwen van grote onderdoorgangen. We gaan het werk de komende 3 jaar realiseren. We bereiden alles goed voor en gaan in het voorjaar van 2025 in een grote 104-urige buitendienststelling het tunneldek inrijden. We vinden het zeker belangrijk de overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken. Dat is de uitdaging.”

Extra kosten

Bij de aanbesteding van de werkzaamheden bleek afgelopen zomer dat het eerder vastgestelde budget werd overschreden. De gemeente heeft vervolgens extra middelen opzij gelegd om het tunnelproject te financieren. Nils Langedijk: “Dit was een tegenvaller, maar we hadden al rekening gehouden met extra kosten. Je ziet dat dit soort projecten in deze tijd duurder worden, mede vanwege stijgende kosten van grondstoffen, materialen en arbeid. De gemeenteraad is bereid deze extra investering te doen, omdat zij het belang ervan inziet voor toekomstige generaties. De investering betreft niet alleen de spooronderdoorgang. We leggen ook heel veel nieuwe openbare ruimte aan."

Dijk en Waard veiliger en bereikbaar

Het gebied maakt de komende jaren een enorme transformatie door. De aanleg van de spooronderdoorgang maakt die ontwikkeling mede mogelijk, legt de wethouder uit. “Het gebied is een stedelijk vervoersknooppunt in ontwikkeling. Het komt een nieuwe woonwijk met veel voorzieningen, vlakbij het station en in een waterrijke groene omgeving. Een unieke combinatie. We kiezen voor een veiliger en bereikbaar Dijk en Waard én een aantrekkelijk klimaat om te wonen, werken en recreëren.”

De spooronderdoorgang is onderdeel van de Zaancorridor. In het kader van het programma ‘Hoogfrequent spoor’ worden op het traject Amsterdam-Heerhugowaard op drie plaatsen tunnels onder het spoor aangelegd. Op deze manier kunnen treinen sneller rijden op dit traject en in een hogere frequentie. Ook wandelaars, fietsers en automobilisten hebben er voordeel bij, omdat ze niet voor de spoorwegbomen hoeven te wachten. Zo wordt de doorstroming van het verkeer bevorderd. Gemeente Dijk en Waard werkt hierin samen met gemeente Alkmaar, gemeente Zaanstad en Vervoerregio Amsterdam. In oktober 2022 kregen de gemeenten een EU-subsidie toegekend voor de voorbereiding van de werkzaamheden van de spoortunnels.