Aanleg nieuwe duikers en stuwen als voorbereiding op spooronderdoorgang

In het kader van het project Klimaatrobuuste polder is langs de N242/N194 een nieuw gemaal in aanbouw. Om dit gemaal zijn werk te kunnen laten doen, wordt ook het watersysteem in de polder Heerhugowaard aangepast. Dit is belangrijk voor de aanleg van de spooronderdoorgang én om ook in de toekomst droge voeten te houden bij klimaatverandering. Op drie locaties in Heerhugowaard worden nieuwe duikers en stuwen aangelegd. Langs de Middenweg ter hoogte van de N194 (Westfrisiaweg) zal enige verkeershinder zijn tussen 16 november en 22 december.

Aannemer K_Dekker gaat in opdracht van gemeente Dijk en Waard aan de slag met de waterwerken. Bij de Middenweg/N194 leggen ze een nieuwe duiker aan. Deze komt onder de weg en het fietspad door en is nodig om de twee sloten met elkaar te verbinden. Zo kan het water doorstromen richting het nieuwe gemaal.

Omwonenden en doorgaand verkeer krijgen te maken met verkeershinder door deze werkzaamheden. Autoverkeer kan blijven doorrijden, maar zal langzaam het werkvak moeten passeren. Fietsers moeten even afstappen. De verkeerssituatie is per fase van het werk anders. De Middenweg blijft gedurende de werkzaamheden open, maar er is een snelheidsbeperking van 30km/u. Er komen tijdelijke verkeerslichten om het verkeer in goede banen te leiden.

Bekijk de verkeerssituatie per fase (pdf, 356 KB).

Aanleg duiker en stuwen

De andere locaties waar aanpassingen in het watersysteem komen, zijn op bedrijventerrein Zandhorst. Daarbij is er geen hinder voor het verkeer. Zo wordt aan de Franklinstraat ook een nieuwe duiker aangelegd om sloten te verbinden. Deze werkzaamheden vinden plaatsen vanaf begin november 2023 tot half januari 2024. Een derde locatie is de Costerstraat waar twee stuwen worden geplaatst, bij een duiker die onder het spoor doorgaat. Met stuwen kan het waterpeil worden geregeld. De aanleg van de stuwen vindt plaats tussen 27 november en 20 december.

Stationskwartier

De werkzaamheden aan het watersysteem zijn onderdeel van het project Klimaatrobuuste polder. Dit is een unieke samenwerking tussen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en gemeente Dijk en Waard. Stap 1 is de aanleg van het nieuwe gemaal. Stap 2 de aanleg van duikers en stuwen. Zo kan het water aan de noordkant van de polder Heerhugowaard van en naar het nieuwe gemaal stromen. Deze aanpassingen zijn nodig om de spooronderdoorgang Zuidtangent in het Stationskwartier mogelijk te maken.