Denk mee over de toekomst van Station Heerhugowaard

Het Stationsgebied in Dijk en Waard verandert de komende jaren. U kunt er straks wonen, werken en recreëren met alle gezondheids- en onderwijsvoorzieningen in de buurt. De verandering van het Stationsgebied vraagt ook iets van het station zelf. Het huidige station uit de jaren tachtig, toen de gemeente nog zo’n 16.000 inwoners had, past niet meer bij de huidige situatie met 90.000 inwoners. En er komen nog meer mensen bij met de geplande woningen in het gebied. Vanaf april zijn er bijeenkomsten voor inwoners en ondernemers waarin ideeën, wensen en aandachtspunten voor het station aan de orde komen. Vanaf 2026 volgt de concrete uitwerking van de plannen.

Om de mogelijkheden voor de ontwikkeling van het station naar een modern ov-knooppunt verder te verkennen, is gemeente Dijk en Waard een proces gestart. Hierin werken we samen met de provincie Noord-Holland, ProRail en NS Stations. We hebben ontwerpbureau De Zwarte Hond en ingenieursbureau Arcadis gevraagd om een aantal ontwikkelmodellen voor het ov-knooppunt uit te werken. Hoe ziet het station er in de toekomst uit? Allerlei functies, zoals fietsenstallingen, P+R, perronopgangen en een fiets- en wandeltunnel op de Stationsweg hebben hierin een plek. Ook is er aandacht voor de openbare ruimte rondom het station, zoals groen, bomen en ontmoetingsplekken.

Denk mee

In de komende maanden gaat de gemeente graag met inwoners en ondernemers in gesprek over de invulling van de ontwikkelmodellen. We horen graag welke wensen, aandachtspunten en ideeën u heeft. In het najaar wordt een besluit genomen voor een voorkeursmodel. Dit model wordt vervolgens verder technisch uitgewerkt. Medio april is de eerste informatiebijeenkomst.