Dijk en Waard en Woonstichting Langedijk tekenen samenwerkingsovereenkomst

Plan voor circa 100 huurwoningen aan de Gildestraat

Gemeente Dijk en Waard en Woonstichting Langedijk gaan zich samen sterk maken voor de bouw van circa 100 sociale huurwoningen in de Gildestraat, tegenover het Oogcentrum Noordholland. De haalbaarheid van dit plan wordt nu onderzocht. 

Wethouders Nils Langedijk en directeur Tim van Ruiten van Woonstichting Langedijk plaatsten deze week hun handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van de sociale huurwoningen aan de zuidflank van het nieuwe Stationskwartier. 

Versneld bouwen

Het terrein aan de Gildestraat behoort tot de zogeheten urgentielocaties waar versneld kan worden gebouwd. Dit is in november 2021 vastgelegd in de Intentieovereenkomst Urgentielocaties Sociale Woningbouw. De woningbouw in de Gildestraat is ook opgenomen in het door de gemeente vastgestelde masterplan Stationsgebied Dijk en Waard.

Woonstichting Langedijk gaat nu voor het beoogde bouwplan een eerste ontwerp maken. De bedoeling is dat dit ontwerp binnen drie maanden wordt afgerond. De ambitie is om in de tweede helft van 2024 te starten met de bouw. 

Herontwikkeling

Burgemeester en wethouders van gaven al eerder groen licht voor de voorbereiding van de herontwikkeling van de Gildestraat. Dit project staat vooral in het teken van woningbouw, maar maakt tevens de weg vrij voor uitbreiding van het Oogcentrum Noordholland en een vernieuwde openbare ruimte. 

Het project Gildestraat sluit aan op de ambitie van de gemeente om de komende jaren samen met woningcorporaties en projectontwikkelaars veel nieuwe woningen te bouwen. Zo ontstaat midden in de nieuwe gemeente stapsgewijs een vernieuwd Stationskwartier Dijk en Waard met wonen, werken, (onderwijs)voorzieningen en een betere samenhangende openbare ruimte.