Eerste bijeenkomst over toekomst NS-station

Ongeveer 150 bewoners, ondernemers en andere belangstellenden bezochten op dinsdag 18 april in de aula van het Horizon College de eerste inloopbijeenkomst over de toekomst van het station Heerhugowaard. Tijdens de bijeenkomst konden bezoekers meedenken en meepraten over allerlei zaken die voor een station belangrijk zijn, zoals de bereikbaarheid, het parkeren en voorzieningen in en rond het station. 

De gemeente werkt samen met provincie Noord-Holland, ProRail en NS Stations aan een ontwikkelplan voor het station als openbaar vervoer-knooppunt. Daarin worden verschillende ontwikkelmodellen uitgewerkt voor de toekomst van het station. Het doel is om uiteindelijk één model te kiezen.
Naast de direct-omwonenden waren ook gemeenteraadsleden, ondernemers en andere betrokken partijen voor de inloopbijeenkomst uitgenodigd. De aanwezigen konden diverse thematafels bezoeken en zich laten informeren over de eerste schetsen en over de mogelijke ontwikkelrichtingen voor het station. Bij de thematafels gaven de samenwerkende partijen informatie over het proces dat nodig is om tot een ontwikkelplan voor het station te komen. 

Bouwstenen

Voor de thema’s reizigerspassage, fietsenstallingen, busstation, parkeren, de uitstraling van het station en de functies en voorzieningen zijn verschillende bouwstenen uitgewerkt en toegelicht. Bezoekers konden per thema aangeven naar welke bouwsteen hun voorkeur uitging. Daarbij viel op dat de meeste aanwezigen voorkeur hebben voor twee aparte tunnels; één voor doorgaande fietsers en voetgangers en één voor het station zelf. 
Ook ging de voorkeur uit naar een oplossing voor de fietsenstalling in een gebouw met andere functies, vergeleken met een ondergrondse stalling of op het stationsplein zelf. En als antwoord op de vraag hoe het station ‘typisch Dijk en Waards’ wordt, antwoordden de meeste mensen dat zij de oplossing zien in het Stationsplein zelf, waar de openbare ruimte de identiteit van de gemeente weerspiegelt. 

Vervolg

Deze inloopbijeenkomst vormt een belangrijke stap in het verder uitwerken van de  bouwstenen. Tijdens de volgende inloopbijeenkomst in juni worden verschillende ontwikkelmodellen gepresenteerd. Een derde inloopbijeenkomst vindt plaats in de maand september. De invulling van het nieuwe station gaat waarschijnlijk in 2026 plaatsvinden.