Europese steun voor tunnels onder het spoor in Noord-Holland

De Nederlandse overheid wil meer treinen laten rijden op het spoor en heeft hiervoor het programma ‘Hoogfrequent Spoor’ gemaakt. De gemeenten Alkmaar, Zaanstad, Dijk en Waard en de Vervoerregio Amsterdam hebben een Europese subsidie ontvangen om gelijkvloerse kruisingen ‘uit het spoor’ te halen. Dit wordt gerealiseerd door een tunnel onder het spoor aan te leggen voor het gemotoriseerd verkeer. Zo wordt de doorstroming van het andere verkeer bevorderd. Het gaat in Noord-Holland om nieuwe tunnels in de gemeenten Zaanstad, Alkmaar en Dijk en Waard. 

Op 21 oktober hebben de drie gemeenten samen met de Vervoerregio Amsterdam een handtekening gezet onder de subsidieovereenkomst met de Europese Unie. Daarmee is de subsidie officieel toegekend. In totaal krijgen de drie gemeenten samen maximaal €3,4 miljoen om de onderzoeken naar de tunnels uit te voeren.

Green Deal

De Europese Unie wil in het kader van de Green Deal meer treinen laten rijden voor de reizigers en het terugbrengen van de CO2-uitstoot. Door tunnels aan te leggen onder het spoor wordt het spoor veiliger omdat er minder spoorwegovergangen zijn. Daarom krijgen de gemeenten Zaanstad, Alkmaar en Dijk en Waard subsidie van de Europese Unie voor de voorbereidingskosten voor de aanleg van de tunnels.  

Plaats tunnels

De tunnels die worden gerealiseerd komen in Zaanstad – Guisweg, Alkmaar spoorwegovergang aan de Helderseweg en bij de gemeente Dijk en Waard aan de Zuidtangent - Stationsgebied. Gemeenten hebben reeds onderzoeken verricht of moeten er nog mee starten. Voor de gemeente Dijk en Waard wordt de veiligheid en bereikbaarheid op het wegennet en het spoor, met de huidige hoeveelheden gemotoriseerd- en treinverkeer, door de aanleg van de tunnel enorm vergroot.

Toekomst

De verwachting is dat het aantal mensen dat met de trein reist in de toekomst toeneemt. Daarom wordt er nu flink geïnvesteerd in een snel en veilig spoor. Daarnaast heeft ander verkeer zoals fietsers en automobilisten hier ook voordeel bij. Met minder spoorovergangen is er minder wachttijd voor de spoorbomen. De doorstroming van het verkeer in de steden in Noord-Holland verbetert daardoor.  

Meer over de verlening van de Europese subsidie is te lezen op Regioalkmaar.nl (tekst is in het engels).