Gemeente in gesprek met inwoners en ondernemers over parkeerbeleid

Toekomstbestendig parkeerbeleid

Gemeente Dijk en Waard werkt aan nieuw toekomstbestendig parkeerbeleid. In februari en maart is er een drietal participatieavonden georganiseerd om met inwoners en ondernemers in gesprek te gaan over hun huidige ervaringen met parkeren en de wensen en zorgen voor de toekomst.

Omdat niet overal in de gemeente dezelfde parkeerproblemen spelen en dus ook niet overal dezelfde maatregelen kunnen worden genomen, is in drie deelgebieden het gesprek aangegaan met belangstellenden. Deze deelgebieden zijn het centrumgebied in Heerhugowaard (Stadshart en Stationsgebied), het overige deel van het stedelijk gebied en de dorpen, kernen en landelijke gebieden. Zo divers als deze deelgebieden in Dijk en Waard zijn, zo verschillend zijn ook de ervaringen met parkeren. In het Stadshart zijn er zorgen over de uitgave van parkeervergunningen. Er is veel onduidelijkheid over wie in aanmerking komt voor een vergunning en hoeveel vergunningen er worden uitgegeven. In woonwijken is er sprake van toenemende parkeerdruk waardoor bewoners steeds vaker hun auto niet in de straat kunnen parkeren. In de dorpen en kernen maken mensen zich zorgen over de veiligheid in smalle straten, met name in de omgeving van scholen.

Over onder andere deze kwesties werd tijdens de bijeenkomsten constructief met elkaar gesproken. In de komende weken gaat de gemeente aan de slag met de opgehaalde ervaringen. Er worden meerdere scenario’s met oplossingen uitgewerkt. Hiervoor komt de gemeente in april en mei voor een tweede participatieronde terug bij de inwoners en ondernemers. In deze tweede ronde zullen de verschillende oplossingsscenario’s per deelgebied worden besproken met belanghebbenden.