Gildestraat, De Scheg en Westpoort: nieuwe woningbouwlocaties

Nieuwe woningbouwprojecten staan op stapel: voor ontwikkelingen aan de Gildestraat heeft het college van B&W groen licht gegeven en er is een overeenkomst getekend voor Westpoort-De Scheg. Beide gebieden liggen langs het spoor, in nabijheid van het station. In het Stationskwartier is ‘de Gildestraat’ een verbindende factor tussen Westpoort-De Scheg en het Stationskwartier. Ook vormt het een belangrijke schakel in de nieuwe oost-west verbindingen in de gemeente, zoals beschreven in programmaplan Kanaalpark.

Het Oogcentrum – dat in 2019 de eerste kavel ontwikkelde aan de Gildestraat - krijgt nu ook de naastgelegen kavel ‘in optie’ en wil hierop in dezelfde architectuur en stijl het bestaande Oogcentrum uitbreiden. 

Twee kavels tegenover het Oogcentrum zijn in 2019 aangewezen als zogeheten urgentielocaties voor sociale woningbouw. Over de invulling van deze kavels is de gemeente in gesprek met Woonstichting Langedijk. De gemeente gaat met de woningcorporatie een samenwerkingsovereenkomst aan voor de bouw van circa 100 sociale huurwoningen.  

Ambitie

Het project Gildestraat sluit aan op de ambitie van de gemeente om samen met woningcorporaties en projectontwikkelaars 10.000 woningen te bouwen in de periode tot 2030. Deze huizen passen bij verschillende woonwensen en zijn er in verschillende prijsklassen, types en locaties. De gemeente wil tevens de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren, waardoor ook de leefbaarheid van de woongebieden wordt vergroot.

Samenwerken

Inmiddels hebben initiatiefnemers zich gemeld met ontwikkelplannen voor de Gildestraat. Nu de verkoop van de laatste kavels aan de Gildestraat samenvalt met particuliere initiatieven, gaat de gemeente aan de slag met de integrale ontwikkeling van de Gildestraat. De gemeente wil samenwerken met de ondernemers die initiatief hebben getoond, maar ook de samenwerking onderling stimuleren. Als er een stedenbouwkundig plan is, kunnen initiatiefnemers individueel en in samenwerking met elkaar de plannen verder ontwikkelen.

Westpoort-De Scheg

Voor Westpoort-De Scheg is het al zover. In juni tekende BPD Bouwfonds een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente voor de bouw van honderden woningen. Westpoort is het open veld naar bedrijvenstrip Beveland en de woonwijk Butterhuizen. De Scheg ligt naast de Westpoort, aan de andere kant van het spoor, in het verlengde van de Gildestraat. In Westpoort worden circa 471 woningen gerealiseerd, waarvan 206 woningen worden ontwikkeld door BPD. In de Scheg komen 341 betaalbare woningen.

De Scheg wordt als eerste locatie ontwikkeld. BPD tekent voor de Scheg voor 63 appartementen sociale huur, 81 appartementen midden huur, 48 sociale koopwoningen en 149 betaalbare koopwoningen. In Westpoort realiseert BPD 20 sociale koopwoningen, 30 betaalbare koopappartementen en 156 grondgebonden koopwoningen. De woningbouw in De Scheg start in 2024. Naar verwachting kunnen de eerste bewoners in de zomer van 2026 wonen in De Scheg.