Groene route van Stadshart naar Stationskwartier

Dijk en Waard werkt aan de toekomst. De gemeente blijft zich de komende decennia verder ontwikkelen. Sleutellocaties zijn het Stadshart en het Stationskwartier. Met de aanleg van een nieuwe wandelroute De Band van Dijk en Waard worden beide gebieden op een aantrekkelijke manier met elkaar verbonden. Op 22 juni opende wethouder Nils Langedijk deze wandelroute op feestelijke wijze met de onthulling van het eerste koolkopje. Wethouder Annette Groot licht toe waarom deze wandelroute ook belangrijk is voor klimaatadaptatie.

De Band van Dijk en Waard wordt op verschillende plekken van koolkopjes voorzien. Het eerste exemplaar staat bij de ingang van het gemeentehuis aan de Parelhof in Heerhugowaard. Het koolkopje is gemaakt van beton. Het is een vierkant blok met daarop de afbeelding van een kool. Passend bij de betonnen band die de wandelroute van Stadshart naar Stationskwartier markeert.

Historische band

Wethouders Nils Langedijk: “Ook al is Dijk en Waard een jonge gemeente, we hebben wel een rijke historie. De koolteelt en onze gemeente zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het koolkopje onderstreept die historische band. De nieuwe wandelroute loopt uiteindelijk van Kool tot Cool, van de plekken waar kool wordt geteeld, museum en Oosterdelgebied, tot aan theater Cool en dwars door het nieuwe hart van Dijk en Waard.”

Maar zover is het nu nog niet. De aanleg van De Band van Dijk en Waard is gestart op het Stadsplein en wordt langzamerhand steeds verder uitgebreid. Aan de Langedijkse zijde van het station loopt de wandelroute straks via fietsbrug De Krul verder naar de Westdijk en gaat daar over in het Kanaalpark, met uitzicht over het Oosterdelgebied. Langs de route worden op 15 plekken koolkopjes geplaatst.

Koolkopje

Het koolkopje is bedacht door het bureau KuiperCompagnons, dat het beeldkwaliteitsplan voor de herinrichting van de openbare ruimte van Stadshart en Stationskwartier heeft gemaakt. “Het koolkopje is inderdaad een eerbetoon aan de koolteelt die al van oudsher in dit gebied is gevestigd”, zegt Martijn Niehof, programmadirecteur gebiedstransformatie bij KuiperCompagnons. “Heden, verleden en toekomst komen in de nieuwe route samen. Naast de koolkopjes komen ook kleuren van de koolteelt in het straatbeeld terug. Zo wordt ook de nieuwe straatverlichting gespoten in speciale koolkleuren.”

Klimaat

Niet alleen met de straatverlichting wil de gemeente een verbeterslag maken in de openbare ruimte van Stadshart en Stationskwartier. Ook met meer groen, minder verhardingen en een betere bescherming tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme regenbuien en lange periodes van droogte.

Wethouder Annette Groot vindt het belangrijk dat klimaatadaptatie aandacht krijgt: “Het Stadshart en het Stationskwartier zijn sterk versteende gebieden. Daarom krijgt het verbeteren van de openbare ruimte in deze gebieden extra aandacht. Het verhaal is simpel. De aarde warmt op en het klimaat verandert. Ook Dijk en Waard heeft hiermee te maken. We moeten rekening houden met de risico’s van klimaatverandering en daarop onze leefomgeving aanpassen. Klimaatadaptatie is voor mij een speerpunt.”

Meer groen

Dijk en Waard kiest vooral voor meer groen in de openbare ruimte en verbeteren van de waterhuishouding. Groot: “In versteende gebieden is de kans op wateroverlast bij hevige regenval groot. Daarom hebben we in het Stadshart al verschillende wadi’s aangelegd. Een wadi is een dalletje in de berm, het gras of groenstrook. Deze bergt regenwater en zuivert het, waarna het water infiltreert in de ondergrond. Zo helpt een wadi tegen wateroverlast en droogte. De nieuw wadi‘s in het Stadshart werken prima.”

Annette Groot: “Er staat nog veel op stapel. Ook het Stationskwartier wordt klimaatbestendig ingericht. We zetten in op meer verscheidenheid in groen en meer kleurrijke beplanting. Het streven is om van Dijk en Waard een klimaatrobuuste gemeente te maken. Een gemeente die bestand is tegen de klimaatveranderingen. We passen de woonomgeving zo aan dat er kan worden omgegaan met een teveel aan water, maar ook met een tekort aan water.”

Spooronderdoorgang

 

Bij de herontwikkeling van het stationsgebied speelt water een hoofdrol. Door de geplande spooronderdoorgang Zuidtangent wordt het water van de Westertocht onderbroken. Daarom moet er een toekomstbestendige oplossing worden gevonden voor de aan- en afvoer van water. Hiervoor werken de gemeente en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) samen aan een nieuw gemaal. Deze heet de Waardse Dijk en wordt nu aangelegd aan de N242, ter hoogte van de N194 op bedrijventerrein Zandhorst. Dit is nodig om vernieuwing in het watersysteem mogelijk te maken. Ook komt er een oost-westverbinding in de waterstructuur in Heerhugowaard om de polder voor de toekomst klimaatbestendig te maken.