Klimaatbestendige nieuwbouw in Dijk en Waard het nieuwe normaal

Samenwerkende overheden hebben in de ‘Intentieovereenkomst Klimaatbestendige Nieuwbouw in MRA en Noord-Holland’ afgesproken om klimaatbestendige nieuwbouw op te nemen in het beleid. Dat betekent dat we bij nieuwbouw afspraken maken over hoe de plannen klimaatbestendig kunnen  worden gemaakt. Hiermee vergroten we de leefbaarheid in de gemeente en wordt het risico van schade door de gevolgen van klimaatverandering zo klein mogelijk. Wethouder Annette Groot ondertekende namens gemeente Dijk en Waard de overeenkomst.  

Meer dan 40 organisaties hebben de intentie uitgesproken om in elk nieuwbouwproject te voldoen aan specifieke uitgangspunten en basisveiligheidsniveaus. Thema’s als hitte, droogte, extreme regenval, gevolgen van overstromingen, natuurinclusief bouwen en biodiversiteit spelen hierin een rol. Aan de overeenkomst is gewerkt door provincies, gemeenten, waterschappen, en door bouwbedrijven, projectontwikkelaars, groenondernemers en andere maatschappelijke partners.

Klimaatbestendig Dijk en Waard

Ook in Dijk en Waard zijn we gestart met het toekomstbestendig maken van de gemeente. Bij Nieuwbouwproject Lapis Lazuli in het Stadshart van Heerhugowaard zijn infiltratiekratten onder de vloer van de parkeergarage geplaatst en de daktuin is voorzien van een waterberging. Het complex heeft verder een groene binnentuin en een groenwand. In De Draai zijn vier waterdoorlatende parkeerkoffers aangebracht, zodat regenwater goed weg kan lopen. De parkeerterreinen zijn vlak aangelegd om zoveel mogelijk oppervlakte te hebben waarin het water weg kan lopen.

Samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zet gemeente Dijk en Waard in op een klimaatrobuuste polder. Door de geplande spooronderdoorgang Zuidtangent in het Stationsgebied wordt de Westertocht onderbroken en moet een toekomstbestendige oplossing worden gevonden voor de aan- en afvoer van water. Een van de maatregelen is de realisatie van een nieuw gemaal voor de polder Heerhugowaard op het bedrijventerrein De Zandhorst. Een tweede maatregel is de realisatie van een oost-westverbinding in de waterstructuur van de polder die aansluit op het nieuwe gemaal. Verder worden door de hele polder Heerhugowaard waterwerken en duikers aangelegd.
Ook de openbare ruimte richten we klimaatadaptief in. In de Parallelweg in Sint Pancras was sprake van wateroverlast bij hevige regenval. De riolering moest al vervangen worden, de gemeente besloot hier direct toekomstbestendige maatregelen te nemen in de vorm van gescheiden riolering, raingardens aan de Mimosalaan en een waterbergende fundering in de Fröbelstraat en Parallelweg, deel Bakkerslaan, deel Stenenlaan.