Nieuwe website over Wonen in het Stationskwartier

Steeds meer mensen zijn nieuwsgierig naar de woningbouwplannen die de komende jaren in het nieuwe Stationskwartier gestalte krijgen. Daarom hebben projectontwikkelaars besloten om samen een nieuwe website te maken over ‘Wonen in het Stationskwartier".

Belangstellenden kunnen op deze website informatie vinden over alle afzonderlijke bouwprojecten, de locaties, het volledige aanbod van huur- en koopwoningen en de planning van de bouwplannen aan de Handelsstraat en Industriestraat. Op deze manier worden de gegevens over deze bouwprojecten op één plek aangeboden. Er wordt ook verwezen naar de websites van de projectontwikkelaars zelf en de betrokken makelaars.

Start of in voorbereiding

Diverse projecten starten in 2024, andere projecten bevinden zich nog in de voorbereidingsfase.

Plannen die al op korte termijn in uitvoering gaan zijn onder andere het project 3Kwartier (134 woningen in 3 gebouwen), het project Stationshaven (157 woningen in 2 gebouwen) en het project Stationsmeester (166 woningen in twee gebouwen).

Stad en groen

In het Stationskwartier worden huur- en koopwoningen gebouwd voor jong en oud, gecombineerd met zorgwoningen, horeca, voorzieningen en veel ruimte voor groen. Het wordt een aantrekkelijk en modern woon- en werkgebied, met het station in het hart van het gebied.

Wonen in het Stationskwartier is wonen tussen stad en groen. Met aan de ene kant stedelijke voorzieningen met goede trein- en busverbindingen en aan de andere kant de waterrijke omgeving van Kanaalpark Dijk en Waard met onder meer het cultuurhistorische eilandenrijk Oosterdel. Dat is een unieke combinatie.