Parkeervergunningen en -ontheffingen blijven gratis in 2022

De gemeenteraad van Dijk en Waard heeft op 15 maart besloten om geen tarief te heffen voor parkeervergunningen en -ontheffingen in het Stadshart en Stationsgebied Heerhugowaard in 2022. Hiermee komt de raad tegemoet aan de inbreng van diverse inwoners. 
Inwoners krijgen, zoals gebruikelijk, hun nieuwe vergunning of ontheffing binnenkort gratis thuisgestuurd.

De huidige vergunningen zijn geldig tot 31 maart 2022. De gemeente doet er alles aan iedereen voor 1 april een nieuwe vergunningen of ontheffing te sturen.

De discussie over het parkeren in het Stadshart en Stationsgebied is nog niet beëindigd. De raad wil via een participatietraject een integraal parkeerbeleid laten opstellen. Hierin wordt ook meegenomen of de vergunningen en ontheffingen in de toekomst gratis kunnen blijven. Daarnaast wil de raad ook kijken hoe de parkeerdruk in andere delen van de gemeente verminderd of opgelost kan worden. Voor de zomer wordt er een discussie in de raad verwacht over een plan van aanpak om te komen tot een integraal parkeerbeleid.

Om de begroting sluitend te houden en de gemeentelijke kosten te beheersen zal € 100.000 uit de algemene reserve worden gehaald. Hiermee wordt een deel van de kosten die de gemeente moet maken gedekt.

Bent u een nieuwe bewoner in het Stationsgebied? Dan kunt u een parkeerontheffing aanvragen op de pagina Parkeervergunning.
Komt u nieuw wonen in het Stadshart? Dan komt u niet zonder meer in aanmerking voor een vergunning. Bij de aanvraag op bovengenoemde website kunt u zien of u in aanmerking komt.