Restwarmte van bedrijf naar woningen Stationskwartier: “Win-win voor iedereen”

De circa 1000 nieuwbouwwoningen in het Stationskwartier van Dijk en Waard krijgen een aansluiting op het energienetwerk van Duurzame Ring Heerhugowaard (DRH). “Het is in alle opzichten een systeem van deze tijd: restwarmte van bedrijven die in het verleden ‘gewoon’ in de lucht verdween, gaan we gebruiken voor de verwarming van bedrijven, instellingen en huizen”, zegt senior manager Rob Verzijl van DRH.

Met dit systeem zijn toekomstige bewoners verzekerd van milieuvriendelijke, duurzame warmte. Deze restwarmte komt deels van de productie van natuurazijn bij Burg Group op bedrijventerrein Zandhorst en deels uit de bodem.

DRH heeft – samen met lokale aannemer Kodi – voor het transport van warmte een ondergronds leidingnetwerk (‘circuit’) aangelegd en tot op een diepte van 170 meter op verschillende plekken in Heerhugowaard bronnen geboord. Speciale pompen transporteren de industriële restwarmte vanaf het gebouw van Burg Group aan de Marconistraat naar de nieuwbouw in het Stationskwartier.  De leiding komt daar straks binnen in een centrale energieruimte in Centraal (voorheen bekend als de Waarddijktoren), het hoogste en grootste gebouw in het gebied. Van daaruit vindt de verdere verdeling naar de andere woongebouwen plaats.

Het maakt nogal verschil

De winst voor het milieu laat zich eenvoudig uitleggen, zegt Verzijl. “Burg Group produceert natuurazijn. Bij dat natuurlijke proces komt warm water vrij. Dat heeft een temperatuur van 24 graden en stroomt door ons energienet naar de gebouwen die wij hebben aangesloten. Doordat het al een betrekkelijk hoge temperatuur heeft, hoeft het met een warmtepomp nog maar zo’n 13 graden verder te worden opgewarmd. Voor vloerverwarmingen in goed geïsoleerde huizen is een watertemperatuur van 35 tot 38 graden prima. En het is nogal een verschil of je dat water vanaf 5 of 6 graden moet opwarmen of vanaf 24 graden. Dat scheelt allemaal energie, milieubelasting en onnodig geld.”

Het verder opwarmen van het water met behulp van warmtepompen gebeurt in de energieruimte van Centraal. Daarbij maakt DRH ook gebruik van warmte en koude uit de aardbodem door het aanboren van speciale bronnen op zo’n 200 meter diepte. In herontwikkelingsgebied De Frans, waar ook warmte van DRH naartoe stroomt, is een centrale opwekkingsinstallatie voorzien in de nieuwbouw aan de Deimoslaan.

 

DRH is ooit bedacht door Adriaan van Diepen en Theo Koopman, oprichters van het Heerhugowaardse bedrijf Kodi. Zij kwamen met het idee voor een Heerhugowaards ‘energiecircuit’. Dit zou met ondergrondse restenergie van de industrie en warmte- en koudebronnen gevoed worden. En bedrijven en woningen als leveranciers en afnemers van warmte konden erop worden aangesloten. Burg Group en DRH gingen zo’n zeven jaar geleden met elkaar in zee. Sinds dat moment voorziet DRH Burg Group van koeling voor de productiemachines en krijgt het daar de restwarmte van de productieprocessen voor terug.

Groei

Doordat Burg Group de afgelopen jaren fors is gegroeid, heeft DRH inmiddels voldoende warmte op voorraad voor 10.000 woningen. “Na het Stationskwartier hopen we verder te kunnen uitbreiden, meer woningen en bedrijven in Dijk en Waard aan te sluiten en letterlijk een gesloten ring te realiseren”, zegt Verzijl. Gesprekken met de gemeente over de mogelijkheden ‘zijn in volle gang’.

In elke woning in het Stationskwartier komen straks aparte leidingen binnen voor verwarming, voor warm tapwater en voor koeling in de zomer. Elk huis krijgt een eigen installatie, in omvang ongeveer half zo groot als een moderne cv-ketel. “Wat de kosten betreft zijn bewoners van een appartement met een oppervlakte van zo’n 70 m2 naar schatting straks per maand exclusief stroom circa 130 euro kwijt. Daar komen verder geen kosten of belastingen bij. De installaties in de woningen hebben een zeer lange levensduur en hebben geen periodiek onderhoud nodig. Iedereen profiteert. Het is absoluut win-win”, besluit Verzijl.