Samen werken aan woon-werklocatie De Frans

Gemeente Dijk en Waard werkt samen met initiatiefnemers en maatschappelijke instellingen aan een toekomstperspectief voor de nieuwe woon- werklocatie De Frans. Bureau SITE Urban Development heeft de opdracht gekregen dit proces te leiden. Gesprekken met onder andere vastgoedeigenaren, bewoners, ondernemers en organisaties hebben veel nieuwe inzichten en ideeën opgeleverd. De Frans is een gebied dat grenst aan het Stationskwartier. Het ligt tussen de spoorlijn en de Westtangent, vanaf de Titanialaan tot aan de Van Noordwijklaan.

“We hebben de afgelopen tijd veel informatie uitgewisseld over de vernieuwing en herinrichting van het gebied”, vertelt Cynthia Kootker, projectleider van De Frans namens de gemeente. “Het is een boeiend proces waarin veel belanghebbenden meedenken en meepraten over het toekomstbestendig maken van De Frans.”
De resultaten worden verwerkt in een gebiedsvisie en een ontwikkelstrategie voor een toekomstbestendige De Frans. De gebiedsvisie moet antwoord geven op de vraag hoe het gebied er uiteindelijk uit komt te zien. De ontwikkelstrategie geeft antwoord op hoe dat wordt gerealiseerd. College van burgemeester en wethouders behandelen later dit jaar beide documenten en daarna neemt de gemeenteraad een besluit.

De gemeente vindt het belangrijk dat het plan voor de transformatie van De Frans samen met betrokkenen wordt ontwikkeld. Het is een complexe gebiedsontwikkeling en de uitwerking gaat stap voor stap. Cynthia: “Pas tijdens het proces zien we duidelijk welke uitkomsten en resultaten we bereiken. We houden er rekening mee dat we onderweg ervaringen op doen waarvan we leren. De transformatie van De Frans noemen we daarom een proeftuin.”

Functies meer verbinden

Cynthia: “De betrokkenheid bij De Frans is groot. We hebben ontdekt dat De Frans een zeer dynamisch gebied is met verschillende kwaliteiten. Er is een veelvoud van maatschappelijke en creatieve functies aanwezig. Deze kleuren het gebied in positieve zin. Door deze functies meer met elkaar te verbinden kunnen we de bebouwde omgeving en de openbare ruimte een kwaliteitsimpuls krijgen.”

Gebiedsontwikkelaar Martine Vledder van bureau SITE: “Kernwaarden voor Proeftuin De Frans zijn: verbindend, gastvrij en dynamisch. Deze waarden vormen de dragers van het gebiedsconcept de Fitte Frans. In het gebied zijn ondernemers, bewoners en maatschappelijke instellingen sterk met elkaar verbonden. Verschillende generaties leven samen en leren van elkaar. Er wordt gezorgd voor elkaar, zorgbehoevenden en nieuwkomers. Wij vertalen dit in ‘De Fitte Frans; een leven lang leren, lang leren leven!’. De diverse functies van het gebied bevinden zich langs de centraal gelegen Lifeline, een werkelijke levensader waar bewoners, ondernemers bezoekers en gebruikers elkaar ontmoeten.”