Slim en schoon verwarmen en verlichten

Een betaalbare energierekening voor alle bewoners en gebruikers en duurzaam verwarmen en verlichten van alle gebouwen. Daar werken alle partijen aan die samen het Stationsgebied inrichten. De ontwikkeling van het gebied, met de komst van nieuwe gebouwen, is een kans om de energievoorziening slim en schoon te regelen.

Dijk en Waard heeft met de Stad van de Zon de grootste energieneutrale wijk ter wereld. Ook in het Stationsgebied is de ambitie om er evenveel energie op te wekken als dat er wordt gebruikt. 

Dit betekent dat we in het gebied zo min mogelijk stroom en warmte willen gebruiken. We kijken of gebouwen onderling energie kunnen uitwisselen. Van tevoren denken we na over hoe we knelpunten kunnen voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door pieken in het energieverbruik te verkleinen, door ‘slim laden’ van elektrische auto’s en slim gebruik van andere apparaten.