Stationsweg: veilige route voor fietsers en wandelaars

Dit jaar worden diverse verkeersmaatregelen genomen om de routes voor fietsers en voetgangers veiliger te maken. Er zijn al aanpassingen gedaan aan de Stationsweg en de Handelstraat. Ook de Industriestraat en de kruispunten Stationsweg-Industriestraat en Stationsweg-Umbriëllaan worden nog aangepakt. 

In maart wordt de Industriestraat aangepast naar een 30km-zone en een niet-parkeerzone. Er komen verkeersdrempels en nieuwe borden. Het fietspad langs de Industriestraat gaat weg. Binnen een 30km-zone rijden fietsers op de rijbaan. Voor voetgangers is er inmiddels een nieuw voetpad aangelegd langs de weg aan de overzijde/westzijde.

Met de aanpassingen komt er meer ruimte voor woningbouw. De Handelsstraat is voor autoverkeer een éénrichtingsroute geworden, vanaf het NS-parkeerterrein naar de Industriestraat toe. Deze verkeerssituatie is gewijzigd omdat de Handelsstraat is versmald. Hier heeft de ontwikkeling van het project 3Kwartier bouwruimte nodig.
In de loop van 2024 staat de start van het project Stationsmeester aan de Industriestraat gepland. Bij de start van dit project zal de Handelsstraat volledig afgesloten worden voor al het verkeer en dan is het station enkel te bereiken via de inmiddels verbrede Stationsweg. Dit is ingericht als een fietsstraat waar auto’s alleen gebruik van mogen maken om het station te bereiken.

Ook komt er een nieuw kruispunt Industriestraat-Stationsweg. De mini-rotonde (bij de Groene Trede) verdwijnt en de Stationsweg wordt de voorrangsweg ten opzichte van de Industriestraat.

Het is de bedoeling dat later dit jaar ook de kruising Stationsweg-Umbriëllaan een veiligere inrichting krijgt. Fietsers en wandelaars krijgen voorrang. Bureau Goudappel maakt in opdracht van gemeente Dijk en Waard een ontwerp voor deze route.