Veel animo voor informatiemarkt Stationsgebied

De inloopavond over alle ontwikkelingen die op stapel staan in het Stationsgebied werd maandag 6 februari zeer goed bezocht. Meer dan 250 belangstellenden lieten zich bij Heer Hugo uitgebreid informeren over de toekomstplannen voor het gebied. 

Alle aspecten van de metamorfose van het Stationsgebied werden tijdens de inloopavond belicht. Zo gaven Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en aannemer Beentjes een toelichting met beeldmateriaal over de realisatie van het nieuwe gemaal langs de N242 voor het project ‘Klimaatrobuuste Polder’. En bij informatiestand van ProRail luisterden de bezoekers aandachtig naar de uitleg over de verwijdering van het derde spoor bij het NS-station en hoe de aanleg van de spooronderdoorgang in de Zuidtangent precies gaat verlopen.

De aanleg van de onderdoorgang en de herinrichting van de Zuidtangent konden op veel aandacht rekenen. Voor het eerste deel dat deze zomer wordt gerealiseerd was aannemer Boskalis aanwezig. Het filmpje waarin het uiteindelijke resultaat te zien was, werd veelvuldig bekeken. Veel aanwezigen waren er ook om  het tijdspad van de werkzaamheden en de mogelijke (verkeers)hinder die er voor hen uit voortvloeit aan te horen

Positief nieuwsgierig

Diverse mensen gaven aan uit nieuwsgierigheid een kijkje te komen nemen. Enkele aanwonenden van de Zuidtangent uitten wel hun zorgen om toenemende geluidsoverlast van de toenemende verkeersstroom door de aanpassingen in de groenstrook tussen hun woningen en de weg. Ook vroeg een aantal bezoekers zich af waarom de ondertunneling niet meteen is doorgetrokken tot de N242 aan de ene kant van het spoor en de kruising met het Stationsplein aan de andere kant. Over het algemeen waren er vooral positieve reacties op de plannen te horen.