Voorbereidingen werkzaamheden spooronderdoorgang: bomen verwijderen

Aankomende zomer start gemeente Dijk en Waard met de herinrichting van de Zuidtangent. Het gaat om het gedeelte vanaf de rotonde Parelhof tot en met de kruising met het Stationsplein. De werkzaamheden vinden plaats in de periode 27 februari t/m 10 maart.

Om de werkzaamheden aan de Zuidtangent voor te bereiden, moeten we helaas gemeentelijk groen weghalen. Het gaat om de bomen en struiken in de tekening (bijlage 1) (jpg, 707 KB). We doen dit voorafgaand aan het broedseizoen (vanaf 15 maart). Aangezien het niet om monumentale bomen gaat, is een kapvergunning niet nodig. Het daarnaast alleen om groen op grond van de gemeente.

Nieuwe bomen en struiken 

Hoewel het jammer is om het groen weg te halen, komt er komende zomer een nieuwe groenstrook voor terug. We gaan veel nieuwe bomen en struiken planten: in totaal komen er 23 bomen extra. Bovendien krijgen 19 bomen een nieuwe plek. Ze worden dus langs de Zuidtangent weggehaald, maar komen op een andere plek terug.

Regenwater opvangen

We houden bij de groeninrichting ook rekening met het veranderend weer. Als er veel regen valt, kunnen we regenwater opvangen in zogenaamde ‘wadi’s’. Dat zijn grasstroken aan de noordzijde van de Zuidtangent, die worden ingezaaid met bloemen. Benieuwd hoe dat eruit komt te zien? Bekijk de tekening (bijlage 2) (jpg, 5 MB).