Woningbouwplannen Hectorlaan in nieuwe fase

Aan de Hectorlaan in Heerhugowaard worden twee nieuwe woongebouwen gebouwd met in totaal 65 koopappartementen, waarvan een deel sociale koopappartementen. Het ontwerp bestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning komen naar verwachting deze maand ter inzage. 

De huidige kantoorgebouwen op de Hectorlaan 17-31 worden gesloopt. In de twee nieuwe woongebouwen worden in totaal 65 koopappartementen gerealiseerd. Op de locatie Hectorlaan 17-19, bij de entree van De Frans, gaat het om 29 koopappartementen en op de locatie Hectorlaan 21-31 komen 36 koopappartementen. Net als op andere woningbouwlocaties in Dijk en Waard bestaat een deel van de nieuwbouw uit sociale woningbouw. Op de locatie Hectorlaan 17-19 worden 10 van de 29 woningen aangeboden als sociale koopappartementen. Op Hectorlaan 21-31 gaat het om 11 sociale koopappartementen (van de in totaal 36 woningen).