Zuidtangent is klaar voor de toekomst

Afgelopen zomer was de Zuidtangent drie weken dicht zodat de minste overlast zou ontstaan. Echter toch vervelend voor weggebruikers, te meer omdat het tegenviel voor fietsers. Het fietspad kon vanwege veiligheid toch niet open blijven. Fietsers moesten even omfietsen via de Stationsweg en fietsbrug De Krul. Maar verder zijn de werkzaamheden zonder veel obstakels verlopen. Het werk áán de weg is nu klaar, maar het werk lángs de weg is nog in volle gang. Er komt veel groen, bomen en planten, maar ook een wandelroute langs de weg.

De rijstroken van de Zuidtangent zijn aangepast om de doorstroming van het verkeer te verbeteren. Dit is nodig als in 2026 de onderdoorgang van het spoor in de Zuidtangent klaar is. Maar ook in de periode daarvoor, als vanaf zomer 2024 de aanleg van de spooronderdoorgang start, moet de Zuidtangent up-to-date zijn. Dijk en Waard moet dan wel bereikbaar blijven. Met de aanpassingen op het kruispunt hebben we de omleidingsroutes al goed geregeld.

Bloeiende bermen

Langs de Zuidtangent is aannemer Boskalis nog bezig met de groenstroken en de parkzone. Over de hele lengte kenmerkt de weg zich door brede, groene bermen. De bermen worden nu ingezaaid met gras en bloemzaad, waardoor er in het voorjaar bloeiende bermen te zien zijn.

In de bermen worden dalletjes gemaakt, zodat regenwater makkelijk kan weglopen bij hevige regenval. Dit heet een wadi. Tussen de wadi’s komen vlonders om de voetpaden met elkaar te verbinden. Wandelen langs de Zuidtangent is dan prettig en veilig.

Vervolg De Band van Dijk en Waard

Aan de noordkant van de Zuidtangent is het fietspad weggehaald. Hier wordt nu een vervolg gegeven aan De Band van Dijk en Waard. Deze wandelroute start bij het gemeentehuis aan het Stadsplein. De Band van Dijk en Waard herken je aan de betonnen randen en de houten bankjes die hier en daar zijn geplaatst.
De Band van Dijk en Waard wordt op verschillende plekken van koolkopjes voorzien. Het eerste exemplaar staat bij de ingang van het gemeentehuis aan de Parelhof in Heerhugowaard. Het koolkopje is gemaakt van beton. Het is een vierkant blok met daarop de afbeelding van een kool. Passend bij de betonnen band die de wandelroute van Stadshart naar Stationskwartier markeert.

De wandelroute wordt langzamerhand steeds verder uitgebreid. Aan de Langedijkse zijde van het station loopt de wandelroute straks via fietsbrug De Krul verder naar de Westdijk en gaat daar over in het Kanaalpark, met uitzicht over het Oosterdelgebied. Langs de route worden op 15 plekken koolkopjes geplaatst.

Klimaatstraat

Het wandelgebied en de parkzone zijn niet alleen prettig voor de gebruiker, ook is de Zuidtangent op deze manier klimaatbestendig gemaakt. Het groen brengt in droge, warme periodes verkoeling. Bij hevige regenval, in natte periodes, zorgt het groen juist voor betere afvoer van water. Zuidtangent noemen we daarom met recht ‘klimaatstraat’.