Ontwikkeling OV-knooppunt (station)

De gemeente werkt samen met provincie Noord-Holland, ProRail en NS Stations aan een ontwikkelplan voor het station als openbaar vervoer-knooppunt. Daarin worden verschillende ontwikkelmodellen uitgewerkt voor de toekomst van het station. Het doel is om uiteindelijk één model te kiezen.

Wat

Hoe ziet het station er in de toekomst uit? Allerlei functies, zoals fietsenstallingen, P+R, perronopgangen en een fiets- en wandeltunnel op de Stationsweg hebben hierin een plek. Ook is er aandacht voor de openbare ruimte rondom het station, zoals groen, bomen en ontmoetingsplekken.

Wie

Ontwerpbureau De Zwarte Hond en ingenieursbureau Arcadis werken aan een aantal ontwikkelmodellen voor het ov-knooppunt. Zij doen dit in opdracht van gemeente Dijk en Waard, provincie Noord-Holland, ProRail en NS stations.

Wanneer

De invulling van het nieuwe station gaat waarschijnlijk in 2026 plaatsvinden. Maar er wordt nu al nagedacht over de verschillende functies van het station, zoals plek voor parkeren, voor de fietsenstalling en busstation. Daarnaast is er aandacht voor de reizigerspassage, de uitstraling van het station zelf en de indeling van het Stationsplein.

Bewonersavonden

In april 2023 was er een eerste bijeenkomst over de toekomst van het station in Dijk en Waard. Tijdens de bijeenkomst konden bezoekers meedenken en meepraten over allerlei zaken die voor een station belangrijk zijn, zoals de bereikbaarheid, het parkeren en voorzieningen in en rond het station.

In de zomer van 2023 zijn 4 ontwikkelmodellen voor het station gepresenteerd. Deze modellen verschillen van elkaar in bijvoorbeeld de locatie van de fietsenstalling, vormgeving van de P+R of het busstation. 

In het najaar 2023 hebben de gemeente en betrokken partijen, samen met architecten- en ingenieursbureaus De Zwarte Hond en Arcadis verder gewerkt aan één ambitiemodel. In dat model komen alle ‘goede’ onderdelen van de verschillende ontwikkelmodellen bij elkaar. De verdere uitwerking hiervan en gesprekken over mogelijke financiering en kostenverdeling tussen partijen nemen meer tijd in beslag dan eerder gepland. 

Voor de zomervakantie van 2024 verwacht de gemeente een terugkoppeling te kunnen geven over het uiteindelijke ambitiemodel, mogelijke alternatieven en het vervolgproces.