Ontwikkeling OV-knooppunt

De gemeente werkt samen met provincie Noord-Holland, ProRail en NS Stations aan een ontwikkelplan voor het station als openbaar vervoer-knooppunt. Daarin worden verschillende ontwikkelmodellen uitgewerkt voor de toekomst van het station. Het doel is om uiteindelijk één model te kiezen.

Wat

Hoe ziet het station er in de toekomst uit? Allerlei functies, zoals fietsenstallingen, P+R, perronopgangen en een fiets- en wandeltunnel op de Stationsweg hebben hierin een plek. Ook is er aandacht voor de openbare ruimte rondom het station, zoals groen, bomen en ontmoetingsplekken.

Wie

Ontwerpbureau De Zwarte Hond en ingenieursbureau Arcadis werken aan een aantal ontwikkelmodellen voor het ov-knooppunt. Zij doen dit in opdracht van gemeente Dijk en Waard, provincie Noord-Holland, ProRail en NS stations.

Wanneer

De invulling van het nieuwe station gaat waarschijnlijk in 2026 plaatsvinden. Maar er wordt nu al nagedacht over de verschillende functies van het station, zoals plek voor parkeren, voor de fietsenstalling en busstation. Daarnaast is er aandacht voor de reizigerspassage, de uitstraling van het station zelf en de indeling van het Stationsplein.

Bewonersavonden

In april 2023 was er een eerste bijeenkomst over de toekomst van het station in Dijk en Waard. Tijdens de bijeenkomst konden bezoekers meedenken en meepraten over allerlei zaken die voor een station belangrijk zijn, zoals de bereikbaarheid, het parkeren en voorzieningen in en rond het station.
In juni 2023 staat een tweede bijeenkomst gepland en in september 2023 volgt een derde avond.

Bouwstenen

Voor de thema’s reizigerspassage, fietsenstallingen, busstation, parkeren, de uitstraling van het station en de functies en voorzieningen zijn verschillende bouwstenen uitgewerkt en toegelicht. Inwoners, ondernemers en andere betrokkenen hebben aangegeven naar welke bouwsteen hun voorkeur uitgaat. Daarbij viel op dat de meesten voorkeur hebben voor twee aparte tunnels; één voor doorgaande fietsers en voetgangers en één voor het station zelf.

Ook ging de voorkeur uit naar een oplossing voor de fietsenstalling in een gebouw met andere functies, vergeleken met een ondergrondse stalling of op het Stationsplein zelf. En als antwoord op de vraag hoe het station ‘typisch Dijk en Waards’ wordt, antwoordden de meeste mensen dat zij de oplossing zien in het Stationsplein zelf, waar de openbare ruimte de identiteit van de gemeente weerspiegelt.

Vervolg: ontwikkelmodellen

Aan de hand van de bouwstenen zijn vier ontwikkelmodellen gemaakt. Tijdens de tweede inloopavond in juni worden de vier praatplaten (ontwikkelmodellen) gepresenteerd en besproken.