Van Masterplan tot Stationsgebied

De gemeente heeft in 2020 een masterplan gemaakt om het bedrijventerrein naast het station tot een stedelijk gebied te maken. Daar komt nogal wat bij kijken. Het plan is één, maar uitvoering is een tweede. Zo’n groot masterplan is het best uit te voeren als het in kleinere stukken verdeeld wordt. 

Dijk en Waard is de afgelopen jaren behoorlijk gegroeid. Het station uit de jaren tachtig (16.000 inwoners), bijvoorbeeld, past niet meer bij de huidige situatie (90.000 inwoners). En dat geldt ook voor de spoorovergang Zuidtangent en de aansluitingen op de omliggende wijken. De gemeente Dijk en Waard maakt ruimte voor een moderne stad, gericht op de inwoners met de daarbij horende regionale voorzieningen. Een mooie kans om knelpunten op te lossen en de gemeente mooier en groener te maken.

Het masterplan was meteen een unieke kans om rondom het station een mooi stadsdeel te creëren. Om dit bereikbaar te houden wordt de gevaarlijke spooroverweg vervangen voor een veilige onderdoorgang. De route van Heerhugowaard naar Broek op Langedijk en terug wordt verbeterd. Met aan de ene kant het stadse (Stadshart) en aan de andere kant het dorpse, groene karakter (Oosterdelgebied).

Transformatie

De transitie van het bedrijventerrein tot stedelijk gebied is in volle gang. De eerste gebouwen zijn klaar. We zien het Stationsgebied Dijk en Waard ontstaan. 

  • Fase 1 is het inrichten van de openbare ruimte gericht op de Zuidtangent met spooronderdoorgang. Daarnaast worden de Gildestraat, Handelsstraat en Industriestraat woongebied, met aansluiting op het Stadshart. 
  • Fase 2 is het aansluiten, ontsluiten en verder inrichten van het Stationsgebied op en rond het station zelf en verder in de tijd de ontwikkelingen in aansluiting met naastgelegen gebieden, zoals o.a. woon-werkgebied De Frans. 

NS-station en ov-knooppunt

Het ov-knooppunt en NS-station zijn belangrijk in deze transformatie. Hierin werkt de gemeente samen met de provincie Noord-Holland, ProRail en NS Stations. Ontwerpbureau De Zwarte Hond en ingenieursbureau Arcadis werken een aantal ontwikkelmodellen voor het OV-knooppunt uit. Hoe ziet het station er in de toekomst uit? Allerlei functies, zoals fietsenstallingen, P+R, perronopgangen en een fiets- en wandeltunnel op de Stationsweg hebben hierin een plek. Ook is er aandacht voor de openbare ruimte rondom het station, zoals groen, bomen en ontmoetingsplekken.

Fase 1, deel 1 - Stadshart aansluiting

We zitten midden in fase 1, deel 1. Want de verschillende gebieden moeten aan elkaar gekoppeld worden. Dat betekent dat de gemeente de aansluiting rond de entree van de garage aan het Stadsplein, het gemeentehuis en het stationsplein nu onder handen neemt. De Zuidtangent wordt opnieuw ingericht, want die loopt direct richting de nieuwe spooronderdoorgang. Waarschijnlijk merkt u daar nu al veel van. Bomen worden gekapt of verplaatst. Het verkeer loopt niet meer lekker door. Gelukkig is dat allemaal tijdelijk.

Fase 1, deel 2 - Aansluiten en inrichten

In fase 1, deel 2 wordt de spooronderdoorgang gebouwd. De omliggende wegen en kruispunten worden heringericht. Een belangrijk moment in het Masterplan is de nieuwe verbinding tussen het Stadshart en het Stationsgebied. De wandelroute loopt van het station naar Parelhof. De route krijgt veel groen en het is een plek om te ontmoeten, maar ook om te wonen en voor winkels, horeca en recreatie. Bij Parelhof is het al goed te zien hoe de hele route wordt.

Vanaf het moment dat de spooronderdoorgang en de wandelroute klaar zijn, kunnen de volgende stappen gemaakt worden. Dan wordt goed zichtbaar hoe het totaalplaatje eruitziet. Natuurlijk is de gemeente ook hiervoor hard aan het werk om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Resultaat 

De openbare ruimte van het Stationsgebied tot aan het Stadshart gaat er compleet anders uitzien. De meest in het oog springende veranderingen zijn de spooronderdoorgang en het brede wandelpad met ontmoetingsplekken, groen en bankjes. De nieuwe wandelroute loopt vanaf de Middenweg, langs het Stadsplein en de Koraal naar het station. Het is de bedoeling dat je in de toekomst nog verder kunt lopen en dat de route dan via fietsbrug De Krul naar de Westdijk gaat met uitzicht over het Oosterdelgebied. Zo verbindt het levendige woongebied met de rust en de ruimte van het Kanaalpark. 

Maar er gebeurt veel meer, zoals het herinrichten van wegen, fietspaden, wandelpaden en parkeerplaatsen. De klimaatverandering zorgt dat we anders naar de openbare ruimte kijken. Er worden regentuinen, wadi’s en ondergrondse waterbergingen aangelegd. Verschillende bomen en heesters zorgen voor schaduw en een koelere omgeving. Bloeiende randen en struiken geven de biodiversiteit een boost. 

Vervolg en participatie

De gemeente plant verschillende informatiebijeenkomsten, want deze transformatie is voor ons allemaal belangrijk. Tijdens de bijeenkomsten kunnen (buurt)bewoners, belangenorganisaties, gebruikers van het station, ondernemers en geïnteresseerden feedback geven op en vragen stellen over de plannen. 

Houd voor meer informatie de website Stationsgebied in de gaten en de gemeentelijke communicatiekanalen, zoals Gemeentenieuws, Facebook en Instagram.
Daarnaast bent u van harte uitgenodigd voor het wekelijks inloop spreekuur vanaf woensdag 8 maart, elke woensdag tussen 9.30 – 11.30 uur bij Plein 8, Stationsplein 8 in Heerhugowaard.