Wat

De gemeente richt het Stationsgebied de komende jaren opnieuw in. Het Stationsgebied gelegen tussen de Zuidtangent, de Westtangent, de Umbriëllaan en de Industriestraat wordt in zo'n 10 jaar beter bereikbaar, aantrekkelijker en veiliger. De gemeente Dijk en Waard krijgt een nieuw groen hart. Een gebied waar u straks prettig kunt leven. 

Masterplan

Hoe krijgen uitdagingen voor de toekomst als: bereikbaarheid en mobiliteit, energietransitie, wonen, werkgelegenheid en voorzieningen een plek in het Stationsgebied? Alle plannen voor de toekomst van het Stationsgebied kunt u vinden in het Masterplan Stationsgebied Dijk en Waard (pdf, 45 MB).

Wie

De ontwikkeling van het stationsgebied is een project van de gemeente Dijk en Waard. Maar bij de opzet en de uitvoering van het project werkt de gemeente nauw samen met andere overheden, bedrijven en organisaties. Denk aan de provincie Noord-Holland, de NS, ProRail, projectontwikkelaars, wegenbouwers, het Hoogheemraadschap, onderwijsinstellingen, woningcorporaties, adviesbureaus en bedrijven/ondernemers in het gebied.