Wethouder Nils Langedijk kijkt terug en blikt vooruit “Herontwikkeling Stationsgebied komt nu echt op gang”

“We hebben in 2022 belangrijke stappen gezet in de herontwikkeling van het stationsgebied. De plannen voor de spoorwegonderdoorgang op de drukke Zuidtangent zijn in een vergevorderd stadium en projectontwikkelaars hebben mooie stappen gezet met nieuwe en betaalbare huur- en koopwoningen. Dat is goed voor onze inwoners. We gaan in 2023 met veel betrokkenen en belangstellenden verder op de ingeslagen weg. Ik wens iedereen alvast fijne feestdagen en een succesvol en gezond 2023!” 
Woorden van Nils Langedijk, die als projectwethouder nauw betrokken is bij de metamorfose van het Stationsgebied. Hij blikt terug op 2022 en kijkt ook alvast vooruit naar 2023 en verder.

“De herontwikkeling van het Stationsgebied komt nu echt op gang. Met de spooronderdoorgang wordt de bereikbaarheid van het Stationsgebied en het Stadshart sterk verbeterd, evenals de verkeersdoorstroming en de veiligheid voor voetgangers en fietsers”, aldus Langedijk. In 2023 start de herinrichting van het eerste deel van de Zuidtangent, van Parelhof tot Stationsplein. De onderdoorgang wordt in 2023 aanbesteed en verder voorbereid. De uitvoering start in 2024.

Kwaliteitsimpuls

In de herontwikkeling van het Stationsgebied is volop aandacht voor mobiliteit, wonen, werken, onderwijs, horeca en nieuwe voorzieningen. Een modern openbaar vervoerknooppunt in een aantrekkelijk gebied waar alles samen komt. 

Langedijk:  “Het gebied krijgt een enorm kwaliteitsimpuls. Belangrijk is dat mensen betaalbaar kunnen wonen in een prettige, toekomstbestendige omgeving. We hechten grote waarde aan duurzame aspecten. Het Stationsgebied wordt voorzien van groene energie en het gebied is straks bestand tegen wateroverlast of droogte. We kiezen voor een aantrekkelijke inrichting van de openbare ruimte met veel groen. Het is de bedoeling dat mensen hier straks graag verblijven.“

Waardering

In de uitvoering van de plannen krijgen inwoners en ondernemers ook te maken met tijdelijke afsluitingen en omleidingen. Langedijk: “Hierover blijven we graag in gesprek met inwoners, ondernemers, organisaties en andere betrokkenen. Uiteindelijk ontstaat er een aantrekkelijk stationsgebied waar veel (nieuwe) inwoners wonen, werken en elkaar ontmoeten.”

De herontwikkeling komt op gang, maar er is nog een lange weg te gaan. Het project gaat naar verwachting nog zeker tien jaar duren. “Ik ben blij met de plannen die nu lopen. Het zijn niet de beste tijden voor de bouw, maar we willen wel graag verder”, vertelt Langedijk. “Ik heb waardering voor de partijen die met de gemeente samenwerken aan de herontwikkeling van het Stationsgebied. Zij leveren grote inspanningen om hun plannen handen en voeten te geven. Ook in 2023 gaan we mooie resultaten boeken.”