In de buurt

De Draai ligt in het noord-oosten van de stedelijke kern van Heerhugowaard en wordt begrensd door de Krusemanlaan, Oosttangent, Beukenlaan, Jan Glijnisweg en de Oostdijk. De historische Van Veenweg loopt als een middellijn, dwars door De Draai.

Ligging op de kaart (pdf, 877 KB) Buurten op de kaart (pdf, 460 KB)

Voorzieningen

Op korte afstand van De Draai ligt het winkelcentrum Centrumwaard, sportpark De Kabel, tennispark Oostertocht en zwembad De Waardergolf. Ook het overdekte winkelcentrum Middenwaard en de sportparken van KSV en De Vork liggen binnen handbereik. Daarnaast wordt dit jaar gestart met de bouw van een supermarkt en enkele kleinere winkels, in buurtcentrum Zuid.

Voorzieningen op de kaart (pdf, 343 KB)

Opvang en onderwijs

In buurtcentrum Noord ligt openbare basisschool De Helix, met een sporthal. Daarnaast is er in het zuidelijke deel van De Draai nog een tweede locatie voor onderwijs en opvang: De Nieuwe Draai. Op fietsafstand van de Draai zijn meerdere scholen voor voortgezet onderwijs te vinden, zoals het Trinitas College, het Huygens College en het Clusius College. 

Oosterpark

In De Draai is een park aangelegd: het Oosterpark. Het park biedt mogelijkheden om te wandelen, fietsen en skaten, er zijn speelplekken en er komt een trapveldje. Ook is er een activiteitencentrum van de organisatie Esdégé-Reigersdaal, Het Erf. Dit activiteitencentrum heeft een theehuis, kweekkas, kinderboerderij en beleeftuin. Voor alle bewoners in De Draai is het Oosterpark het groene hart van de wijk.

Ondersteuning

Op diverse plekken in de Draai biedt de organisatie Esdégé-Reigersdaal ondersteuning aan mensen met een beperking. Verspreid over de wijk zijn er verschillende woonclusters, met daarnaast steunpunten voor dagbesteding. Zo is er een steunpunt bij de sporthal in buurtcentrum Noord en het activiteitencentrum Het Erf in het Oosterpark.