Planning

In De Draai worden de komende jaren ongeveer 2.700 woningen gerealiseerd, met bijbehorende voorzieningen. Op deze pagina vindt u een overzicht van de verkoop van woningen en kavels, die binnenkort wordt verwacht. Ook vindt u een planning van werkzaamheden.

Werkzaamheden

Het woonrijpmaken wordt afgestemd op de voortgang van de bouwactiviteiten.

Omschrijving Bouwveld Periode
Bouwrijp maken Oeverzeggeweg Winter 2022
Woningbouw Oeverzeggeweg Voorjaar 2023
Bouwrijp maken Libellestraat Zomer 2021
Woningbouw Libellestraat Medio 2022
Bouwrijp maken Huiszwaluwstraat Zomer 2021
Woningbouw Huiszwaluwstraat Zomer 2022
Bouwrijp maken Zuidelijke deel Voorjaar 2023
Bouwrijp maken Hermelijnstraat Winter 2023
Woningbouw Hermelijnstraat Zomer 2023