Planning

In De Draai worden de komende jaren ongeveer 2.700 woningen gerealiseerd, met bijbehorende voorzieningen. Op deze pagina vindt u een overzicht van de verkoop van woningen en kavels, die binnenkort wordt verwacht. Ook vindt u een planning van werkzaamheden.

Werkzaamheden

Het woonrijpmaken wordt afgestemd op de voortgang van de bouwactiviteiten.

Omschrijving Bouwveld Start
Start Woningbouw Korenbloemstraat eind 2024
Vrije Kavelverkoop Korenbloemstraat oktober 2024
Start bouw Vrije Kavels Korenbloemstraat mei 2025
Start Woningbouw IJsvogelstraat 1e kwartaal 2025
Ontwikkeling Zomertalingstraat Najaar 2024
Start Bouwrijp maken Zomertalingstraat 1e kwartaal 2025
Start Woningbouw Zomertaling 1e kwartaal 2026
Start Bouwrijp maken fase 1 Reigersdaal 2026
Start Woningbouw fase 1 Reigersdaal 2027
Start Bouwrijp maken fase 2 Reigersdaal 2027
Start Woningbouw fase 2 Reigersdaal 2028