Planning

In De Draai worden de komende jaren ongeveer 2.700 woningen gerealiseerd, met bijbehorende voorzieningen. Op deze pagina vindt u een overzicht van de verkoop van woningen en kavels, die binnenkort wordt verwacht. Ook vindt u een planning van werkzaamheden.

Werkzaamheden

Het woonrijpmaken wordt afgestemd op de voortgang van de bouwactiviteiten.

Omschrijving Bouwveld Periode
Bouwrijp maken Oeverzeggeweg Begin 2022
Bouwrijp maken Libellestraat Maart 2022
Woningbouw Libellestraat Voorjaar 2022
Bouwrijp maken Huiszwaluwstraat Voorjaar 2022
Woningbouw Huiszwaluwstraat Zomer 2022
Bouwrijp maken Zuidelijke deel Voorjaar 2023