Planning

In De Draai worden de komende jaren ongeveer 2.700 woningen gerealiseerd, met bijbehorende voorzieningen. Op deze pagina vindt u een overzicht van de verkoop van woningen en kavels, die binnenkort wordt verwacht. Ook vindt u een planning van werkzaamheden.

Werkzaamheden

Het woonrijpmaken wordt afgestemd op de voortgang van de bouwactiviteiten.

Omschrijving Bouwveld Start
Bouwrijp maken Oeverzeggeweg Winter 2022
Woningbouw Oeverzeggeweg Voorjaar 2023
Bouwrijp maken Hermelijnstraat Winter 2023
Woningbouw Hermelijnstraat 2023
Bouwrijp maken Korenbloemstraat najaar 2023
Woningbouw Korenbloemstraat 2024
Bouwrijp maken IJsvogelstraat voorjaar 2024
Woningbouw IJsvogelstraat 2025
Ontwikkeling Zomertalingstraat Najaar 2024
Ontwikkeling Reigersdaal vanaf 2026