Verkiezingen

Voor een Openbare kennisgeving is een speciale advertentie gemaakt zodat de gemeente herkenbaar is als afzender door de uniforme stijl toe te passen.

Vanuit de griffie is een speciaal Verkiezingsmagazine gemaakt in de huisstijl van gemeente Dijk en Waard die is verspreid naar alle huishoudens in de gemeente. Bekijk het Verkiezingsmagazine 2021 digitaal.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen 2021 zijn op twee locaties zogenaamde 'trotters' neergezet. Op deze manier wordt aan inwoners bekend gemaakt welke politieke partijen aan de verkiezingen meedoen. De trotters tonen de verkiezingsposters van de deelnemende partijen en zijn in de overige opmaak voorzien van de huisstijl van Dijk en Waard.

In de huis-aan-huiskrant is een advertentie verschenen om inwoners te informeren over: wat men mee dient te nemen om te kunnen stemmen, waar de stembureaus zich bevinden en wat de openingstijden zijn. 

Om opkomst bij de verkiezingen te bevorderen kunnen driehoeksborden worden ingezet. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2021 zijn inwoners afgebeeld die aangeven dat ze stemmen.

Om opkomst van de verkiezingen te bevorderen zijn ook onze social media kanalen ingezet met als afbeelding de diverse varianten van de driehoeksborden, zoals deze afbeelding.

Met deze flyer werd geinformeerd over het drive-through stembureau waar inwoners veilig en gemakkelijk hun stem kunnen uitbrengen.

Voor de herkenbaarheid van de locatie van een stembureau is een beachvlag ontworpen.

Vragen?

Heb je vragen over de huisstijl rondom verkiezingen? Mail dan naar Team Communicatie: huisstijl@dijkenwaard.nl